Seksualisering av valgkampen? Ja, takk!

Seksualisering av valgkampen? Ja, takk!

Lokalvalg 2019: Seksualitetsundervisningen på dagsorden

Valgkampen er i gang, og lokalpolitikerne som stemmes inn den 9. september vil få ansvar for en rekke offentlige tilbud og tjenester, deriblant grunnskoleopplæringen. Med dette følger ansvaret for å sikre at elever får helhetlig seksualitetsundervisning som de ifølge det gjeldende læreplanverket har krav på. Flertallet av elevene rapporterer at de får for lite og for dårlig undervisning om kropp, grenser og seksualitet. Sju av ti grunnskolelærere mener kvaliteten på seksualitetsundervisningen er for dårlig.  I kjølvannet av #MeToo-bevegelsen ble helhetlig seksualitetsundervisning fremmet som den mest effektive forebyggingsmetoden for seksuelle overgrep. Er listekandidatene klare for å ta ansvar og ta nødvendige grep i skolepolitikken lokalt?

Tilgang til seksualitetsundervisning i Norge – fra læreplanverket til timeplanen

«Det gjeldende læreplanverket slår fast at grunnskoleelever har rett til alderstilpasset og helhetlig seksualitetsundervisning. Det gir imidlertid ikke føringer for hvordan seksualitetsundervisningen skal gjennomføres, eller hvor stor del av timeplanen den burde ta. Derfor varierer ofte både kvaliteten og mengden av seksualitetsundervisningen som gis fra skole til skole», forklarer Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

I en elevundersøkelse fra 2017 svarte hele syv av ti 15-17 åringer at de ønsket mer seksualitetsundervisning i skolen, mens nesten fem av ti rapporterte at de savnet ett eller flere tema i undervisningen de fikk. Resultatene viste at kun halvparten av elevene hadde lært om overgrep og grenser, og enda færre hadde fått undervisning om seksuell orientering og kjønnsidentitet. Dette til tross for at temaene er inkludert i grunnskolens kompetansemål.

«Kunnskap om kropp og seksualitet er grunnleggende for å kunne utvikle positiv selvfølelse inngå trygge, samtykkende og respektfulle relasjoner», sier Olsen. «Forskning viser konsekvent at god seksualitetsundervisning fører til utsatt seksuell debut, økt bruk av kondomer og andre prevensjonsmidler. Undervisningen gir spesielt godt helseutbytte dersom den er læreplanbasert og langvarig.»

Kommunens ansvar for seksualitetsundervisningen i grunnskolen

Kommunestyrene har ansvar for at seksualitetsundervisningen i skolen er i tråd med gjeldende læreplanverket og for å legge til rette for at det blir enkelt for skoleledelser og lærere å gjennomføre dette i praksis.

Frem mot valgdagen vil Sex og Politikk derfor jobbe med å sette #lokalseksualpolitikk på den politiske agendaen. Vi har laget en kampanjeside for å inspirere velgere, elever, foreldre, undervisere og politikere til å få seksualitetsundervisning til å bli en snakkis i den lokale valgkampen:  sexogpolitikk.no/lokalseksualpolitikk/

For mer informasjon:
Tor-Hugne Olsen
Daglig leder, Sex og Politikk
torhugne@sexogpolitikk.no
488 42 771

Fakta om Sex og Politikk og seksualitetsundervisning

Sex og Politikk har utviklet og tilbudt materiell til undervisning om seksualitet i grunnskolen og videregående opplæring siden 2010. Vi står blant annet bak Uke 6, det mest brukte seksualitetsundervisningsmateriellet i Norge. Uke 6 benyttes av lærere, helsesykepleiere og andre undervisere i nærmere halvparten av landets grunnskoler