Seks år med Uke 6, seksualitetsundervisning i grunnskolen

Seks år med Uke 6, seksualitetsundervisning i grunnskolen

I anledning 6-års jubileet skal Uke 6 ut på en turné i kampanjeuken. Vi skal besøke Finnmark, Vest-Agder og Oslo med et program for barn og unge som vil involvere fagpersoner og politikere. Målet vårt er at enda flere barn og unge mottar en seksualitetsundervisning som utruster dem med kunnskap og handlingskompetanse til å ta valg som fremmer helse og trivsel, og som forebygger mobbing, diskriminering og krenkelser.

I 2011 rullet seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 ut i norske skoler for første gang. Siden den gang har antall undervisere og antall elever som har mottatt undervisningen slått rekorder hvert år. Nærmere 1500 undervisere som skal undervise mer enn 110 000 elever fra grunnskoler i alle landets fylker, samt over 100 undervisere og nærmere 6500 barn og unge utenfor skolen har meldt seg på så langt i år.
Undervisningsmateriellet inneholder øvelser, spill og filmer som legger opp til dialog og refleksjon og er direkte knyttet til kompetansemål i fagene norsk, KRLE, naturfag og samfunnsfag og til den generelle delen av læreplanen. I tillegg kan det brukes i arbeid med elevenes psykososiale læringsmiljø. Takket være samarbeidet med Helsedirektoratet har Uke 6 i jubileumsåret blitt utvidet med materiell til 1.-3. trinn, og det omfatter for første gang samtlige klassetrinn i grunnskolen.
«Uke 6 tilrettelegger for en kunnskaps- og rettighetsbasert seksualitetsundervisning, som er essensielt for å fremme barn og unges helse og trivsel», forklarer Nora Mehsen, rådgiver i Sex og Politikk. «Refleksjon over emner som identitet, trivsel, følelser, helse og kjønn kan gi barn og unge kunnskap, holdninger og ferdigheter de trenger for å kunne ta informerte valg, nå og i fremtiden.»