Humor og «snoallat» er viktige samtalestartere

Humor og «snoallat» er viktige samtalestartere

Humor og «snoallat» er viktige samtalestartere når eldre samer har behov for å snakke om seksuell helse.

Litt avvæpnende humor kan gjøre underverker når helsepersonell og pasient skal ta opp vanskelige tema, for eksempel seksuell helse. I dag er det samenes nasjonaldag, og Sex og Politikk lanserer et eget videointervju med sexolog og spesialsykepleier Ingunn Eriksen om snakker om det å kommunisere med eldre samer om seksualitet og seksuell helse.

I temaheftet «Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre» utgitt Senter for omsorgsforskning pekes det på at samer har en annen forståelse av sykdom og helse enn den norske majoritetsbefolkningen.

I sin doktorgradsavhandling i 2011 om helseomsorgssystemer i samiske markebygder i nordre Nordland og Sør-Troms, fant sykepleier Randi Nymo at naboskap og slektskap var viktig ved sykdom. Mange kombinerte tradisjonell og medisinsk behandling ved sykdom. Gudstro var viktig for mange, og humor var en viktig kommunikasjonsform.

Spesialsykepleier og sexolog Ingunn Eriksen forteller til Uke66.no at det å tulle og spøke (snoallat) om sex, seksualitet og seksuell helse kan være en viktig døråpner til å få til en god samtale om temaet.

Sykepleier Berit Andersdatter Bongo undersøkte i sin doktorgradsavhandling i 2012 forståelser av helse og sykdom i samiske samfunn. Hun fant at deltakerne i studien ikke snakket om helse og sykdom, men at dette var tema som man nærmet seg på tause og indirekte måter.

Å snakke åpent om sykdom ble betraktet som upassende. Man skulle klare seg selv og ikke vise svakhet, og omsorg og hjelp skulle ytes uten at det ble bedt direkte om dette. Nærhet og taushet ble betraktet som passende kommunikasjonsformer.

Med dette som bakteppe kan det nok oppleves som en utfordring for «søringer» å få i gang en samtale, kanskje spesielt når temaet er seksuell helse. Derfor adresserer e-læringsverktøyet Uke66.no denne utfordringen i videoen med sexolog Ingunn Eriksen, som selv er fra Tana og samisk.

Se videoen på Uke66.no her.