Russland ledet an i FN-veto om seksualitetsundervisning

Russland ledet an i FN-veto om seksualitetsundervisning

Sex og Politikk er skuffet over veto mot seksualitetsundervisning i FN, men vil fortsette kampen for kroppslig autonomi, kunnskap og seksuelle rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Hver vår samles representanter fra FNs medlemsland og en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner i New York for FNs befolknings- og utviklingskommisjon (CPD). Årets kommisjon var den 56. i rekken, og temaet var utdannelse.

En liten gruppe land ledet an av Russland, med sterk støtte fra blant andre Egypt, Saudi Arabia, Hviterussland og Vatikanstaten avviste alle forslag som inkluderte seksualitetsundervisning i utdanninga under befolkningskommisjonens møte i FN forrige uke.

Et av de viktigste målene for kommisjonen er at verdens land skal komme til enighet om viktige standarder for befolkning og utvikling, og hvordan man skal følge opp handlingsprogrammet som medlemslandene ble enige om under den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling i Kairo (ICPD) i 1994.

Kairo-konferansen anses som starten på engasjementet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i FN, med enighet om sentrale spørsmål innenfor Sex og Politikk sine fagområder.

I år deltok Sex og Politikk på befolknings- og utviklingskommisjonen både gjennom den offisielle norske delegasjonen, og gjennom delegasjonen til sin egen paraplyorganisasjonen International Planned Parenthood Federation (IPPF).

I år var første gang siden 2019 at CPD ble avholdt uten pandemirestriksjoner, hvilket gjorde det mulig for større deltakelse fra sivilsamfunnet. I tillegg til Sex og Politikk stilte også søskenorganisasjoner fra IPPF i Danmark, Finland, Marokko, Nederland, Sverige, Tunisia, Uganda og Zambia, i tillegg til en rekke andre SRHR-organisasjoner fra hele verden. I tillegg stilte også representanter fra ytterliggående religiøse og andre organisasjoner som kjemper mot SRHR. Den gruppen var tydelig svekket etter at Trump-administrasjonen nå er byttet ut.

Det var mange sentrale temaer på dagsordenen når FN-landene møttes for å snakke om utdanning. Medlemslandene var enige i behovet for å styrke barn og ungdoms tilgang til utdannelse, men forslaget om at kommisjonen skulle stadfeste unges rett til kunnskap om sin egen kropp og seksualitet gjennom helhetlig seksualitetsundervisning ble det ingen enighet om.

Temaet førte til engasjerte forhandlinger til langt på natt, med svært sterke synspunkter på begge sider. Kommisjonen var preget av den geopolitiske situasjonen vi står i, med sterke allianser på tvers av tematikk.

Sex og Politikk har lenge arbeidet for at akkurat dette temaet skal diskuteres blant medlemslandene, og har fulgt prosessene opp mot ukens møte tett. Den norske organisasjonen arrangerte også et såkalt sidearrangement om seksualitetsundervisning sammen med Norge, Sør-Afrika, Plan, UNFPA og SRHR Africa Trust på kommisjonens første dag. Et fullsatt møte fikk påminnelser om hvor viktig det er med helhetlig seksualitetsundervisning for å nå FNs bærekraftsmål. Norges statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp) holdt et sterkt sluttinnlegg der hun fremhevet av helhetlig seksualitetsundervisning til barn og unge.

Fredag ettermiddag ble det imidlertid klart at Russland og deres få allierte ikke ville gå med på noen av forslagene som inkluderte referanser til seksualitet, og årets kommisjon ble dermed avsluttet uten et sluttdokument.

Resultatet av årets befolkningskommisjon tyder på et stadig polarisert klima internasjonalt når det kommer til SRHR generelt, og helhetlig seksualitetsundervisning spesielt. Det kom også tydelig fram hvordan større geopolitiske spørsmål påvirker ulike FN-prosesser, og man ble igjen minnet på viktigheten av at sivilsamfunnsorganisasjoner holder sine regjeringer ansvarlige for sine løfter i forskjellige FN-fora. De siste årene har kommisjonen ved flere anledninger endt uten et sluttdokument, senest i 2018.

Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk, var selv til stede under forhandlingene:

«Vi i Sex og Politikk er svært skuffa over at kommisjonen ikke klarte å komme til en enighet om en minimumsinnsats for seksualitetsundervisning, særlig med tanke på 30-årsjubileet for ICPD neste år.

Unge mennesker verden rundt lever daglig med konsekvensene av dårlig, mangelfull eller ikke-eksisterende seksualitetsundervisning. Globalt står vi overfor mange utfordringer, og vi i Sex og Politikk vil fortsette arbeidet med å fremme kroppslig autonomi, kunnskap og menneskerettigheter både nasjonalt og internasjonalt,» slår Olsen fast.