Roser SV for å ha tatt kampen for bistands-Norge

Roser SV for å ha tatt kampen for bistands-Norge

Sex og Politikk takker SV for å forsvare seksualitetsundervisning i bistandsbudsjettet!

Sex og Politikk er glade for at bistandskuttene til likestilling, sivilt samfunn, menneskerettigheter, og særlig kuttene Støre-regjeringa hadde foreslått til seksuelle rettigheter, reverseres i avtalen regjeringspartiene har inngått med SV idag.

– Vi er særlig glade for at satsingen på 50 millioner til seksualitetsundervisning gjennomføres som planlagt, og at andre tiltak til seksuelle rettigheter ser ut til å bestå. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er et område med store behov, der det trengs at Norge fortsetter å ta et viktig lederskap, uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

– Sex og Politikk er likevel skuffet over at kuttforslagene i tradisjonell bistand ikke reverseres i sin helhet. Økte flyktningekostnader i Norge bør ikke finansieres over bistandsbudsjettet. Særlig ikke når vi er i en situasjon der Norge tjener penger på konflikten som har ført til flyktningesituasjonen.

– Avtalen innebærer fortsatt kutt til FN-organ som Verdens Helseorganisasjon (WHO) og UNESCO. Dette er skuffende når vi er på vei ut av en pandemi, med de utfordringene dette har påført resten av verden. Vi håper at årets inndekning av flyktningekostnader i Norge gjennom reduksjon i tradisjonell bistand er et unntak, avslutter Olsen.

(Foto: Marius Nyheim Kristoffersen)