Responding to women’s needs

Responding to women’s needs

Årsrapport fra IPM for 2013

Publisert av: Anneli Rønes, 18.09.2014

I sin årsrapport for 2013 peker IPM – International Partnership for Microbicides – på de fem største høydepunktene fra forrige år:

IPM har siden 2002 jobbet for å utvikle produkter som vil gi kvinner mulighet til å beskytte seg fra hivsmitte og slik bidra til bedre seksuell og reproduktiv helse. Av deres mest spennende prosjekt er deres vaginalring bestående av stoffet dapivirine. Dersom de neste forsøksfasene er vellykket, kan vi få et produkt tilgjengelig for kvinner i Afrika sør for Sahara allerede i 2017. I denne regionen er kvinner er særlig utsatt for hivsmitte, de utgjør 60 % av de som lever med hiv i dag. Globalt er unge kvinner i alderen 15-24 dobbelt så utsatt for hivsmitte enn menn i samme alder. IPM jobber derfor for å utvikle forebyggende verktøy designet til å møte kvinners behov.

Hele årsrapporten kan leses her.