Regjeringens handlingsplan for LHBTI

Regjeringens handlingsplan for LHBTI

Denne uken feirer vi Oslo Pride og årets hovedtema, solidaritet. I selve Pride-uken, 21. juni, la regjeringen fram sin handlingsplan for LHBTI-området: «Trygghet, mangfold og åpenhet».

Trygghet, mangfold og åpenhet er viktige deler av solidaritet, og Sex og Politikk er spesielt glade for regjeringens fokus på internasjonal solidaritet i planen. Videre er vi veldig glade for at planen legger vekt på skolen og de aller yngste. Så selv om den kommer sent og kunne vært mere konkret, synes vi det er grunn til å gratulere med handlingsplanen som gir oss gode verktøy framover.

Sjekk programmet til Oslo Pride, og så håper vi at vi sees på interessante debatter, hyggelige sosiale arrangementer og selvfølgelig den fantastiske Oslo Pride Paraden på lørdag!

Happy Pride!