Rapportlansering: Underprioritert og oversett

Rapportlansering: Underprioritert og oversett

Hvordan oppnå lik tilgang til prevensjonsmidler for verdens fattigste og mest marginaliserte kvinner? Sex og Politikk lanserer ny rapport.

Store, udekkede behov for prevensjonsmidler er en stor utfordring for mange kvinner verden over. Det udekkede behovet for prevensjonsmidler og rådgivning er både et utviklingsspørsmål og et likestillingsspørsmål. Det hindrer kvinner i å kunne bestemme over egen kropp og påvirker muligheter for skolegang og jobb.

I dag blir rapporten lansert på norsk! Sex og Politikk lanserer rapporten på seminaret «Universal access to family planning – What does it take to leave no one behind?», arrangert sammen med Norad. Seminaret finner sted kl.10-11-30 hos Norad.

«Underprioritert og oversett» beskriver en alvorlig situasjon, men presenterer samtidig konkrete løsningsforslag. Målet er å skape bredest og best mulig tilbud, slik at kvinner og jenter selv får velge det prevensjonsmiddelet som passer best i deres livssituasjon.

Du kan lese rapporten i sin helhet på nett.