Rapportlansering: SRHR – nøkkelen til likestilling og myndiggjøring

Rapportlansering: SRHR – nøkkelen til likestilling og myndiggjøring

11. juni hadde vi besøk av sjef for IPPF, Tewodros Melesse, og Amina Stavritis fra vår søsterorganisasjon i Palestina, The Palestinian Family Planning And Protection Association (PFPPA).

De kom til Oslo for å lansere IPPFs nye rapport om SRHR og likestilling Sexual and reproductive health and rights – the key to gender equality and women’s empowerment. I forbindelse med lanseringen har Sex og Politikk oversatt sammendraget av rapporten til norsk, den kan leses her.

Rapporten ble lansert under en høydialog om SRHR og likestilling i FNs nye bærekraftige utviklingsmål på Stortinget. Statssekretær Hans Brattskar holdt innledning hvor han snakket om Norges engasjement for å fremme SRHR og likestilling i de nye bærekraftige utviklingsmålene. Han takket IPPF for sitt bidrag i å fremme SRHR som et viktig tema i de nye målene, og understreket betydningen av sivilt samfunn for å nå likestilling og rettigheter for unge jenter og kvinner. Brattskars tale kan leses her.

Statssekretær Hans Brattskar ble etterfulgt av Tewodros Melesse som presenterte IPPFs nye rapport og krav om å inkludere SRHR og likestilling som et eget mål i de bærekraftige utviklingsmålene. Videre presenterte Amina Stavritis PFPPAs arbeid i Palestina og utfordringene med å fremme SRHR og likestilling i et krigsherjet land.

Safia Abdi Hasaan satt også i panelet og presenterte hva Amathea gjør for å fremme reproduktiv helse og kvinners rettigheter i norsk kontekst. Hun fremhevet hvor langt vi var kommet på feltet i Norge, men trakk frem utfordringene, spesielt med fokus på innvandrerkvinner og hennes arbeid med det somaliske miljøet i Norge.

Innledningene var etterfulgt en god debatt også med publikum, som inkluderte flere ambassadører og representanter fra flere ambassader, i tillegg til Norad, Utenriksdepartementet, Stortingets SRHR-nettverk og representanter fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Sex og Politikk og Fellesutvalget for Palestina inviterte senere på dagen til et åpent møte om seksuell og reproduktiv helse i Palestina, hvor Amina Stravritis snakket om og om PFPPAs arbeid med seksuell og reproduktiv helse, og hvordan det lar seg kombinere med den pågående kampen mot Israels okkupasjon. I tillegg holdt Bjørn Iversen fra Folkehelseinstituttet en presentasjon om deres arbeid med å etablere et nasjonalt palestinsk folkehelseinstitutt.

Presentasjonene ble etterfulgt av en god dialog, og spørsmål rundt utfordringene med å fremme seksuell og reproduktiv helse i Palestina, og hvordan man kan arbeide for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Du kan lase mer om arbeidet til PFPPA her.