RAPPORT: Når kvinner får bestemme. Medikamentell abort og kvinners liv – en oppfordring til handling

RAPPORT: Når kvinner får bestemme. Medikamentell abort og kvinners liv – en oppfordring til handling

International Planned Parenthood Federation (IPPF) utgir hvert år en policyrapport som omhandler et tema fra organisasjonens manifest Vision 2020.

Med utgangspunkt i at tilgangen til alle abortmetoder må utvides kraftig, slik at alle kvinner er i stand til å velge den metoden som passer dem best, gransker denne rapporten spesielt utsikter, utfordringer og risikoer, samt de praktiske tiltakene myndigheter bør treffe for å bedre tilgangen til trygg abort ved å gjøre full bruk av mulighetene for medikamentell abort. Rapporten legger til grunn at millioner av kvinner som har behov for trygg abort, fortsatt blir neglisjert.

Medikamentell abort – bruk av medikamentene misoprostol alene eller i kombinasjon med mifepriston for å velge bort en graviditet – er trygt, billig og enkelt å gjennomføre. Likevel gjennomføres nesten halvparten av alle aborter i verden på en utrygg måte. Som følge av de hindringene som legges i veien for dem, er mer enn 25 millioner kvinner hvert år tvunget til å finne sine egne, ofte farlige, løsninger på en uønsket graviditet. Selv om flertallet av disse kvinnene vil gjennomgå en fullstendig abort uten større komplikasjoner, vil noen av dem få akutte og enkelte ganger livslange helseskader, spesielt dersom de trenger ytterligere medisinsk behandling, men ikke har tilgang til kvalifisert personell. Det er også mange som dør: Utrygg abort er årsaken til mellom 8 og 11 prosent av alle svangerskapsrelaterte dødsfall på verdensbasis. Hvert år mister titusenvis av kvinner livet, og i tillegg søker nesten sju millioner medisinsk hjelp for komplikasjoner etter en utrygg abort.

Det kvinner blir tvunget til å gjøre når de ikke ønsker å gjennomføre et svangerskap, kan være ekstremt. Det antas at åtte millioner kvinner går til drastiske tiltak, slik som å drikke blekemiddel, føre pinner eller ståltråder inn i kroppen, eller søke hjelp hos en ufaglært person for å fremkalle en abort. Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner dette som de «minst trygge» abortene.

Det blir antatt at ytterligere 17 millioner kvinner finner metoder for å unngå et fullt svangerskap som ikke gir slike ekstreme skader, men som likevel innebærer en viss risiko – for eksempel å gjennomføre abort med en foreldet metode, eller med en trygg metode, slik som medikamentell abort med misoprostol, men uten tilstrekkelig informasjon og støtte. På bakgrunn av de ekstremt restriktive abortlovene som ikke gir offisielle muligheter for trygg abort, har kvinner i Latin-Amerika lenge ledet an med å skaffe seg abortmedikamenter gjennom internett eller på andre ikke-tradisjonelle måter, og tatt misoprostol på egen hånd.

Andre kvinner har blitt fengslet for mistanke om at de har gjennomført en utrygg abort, eller til og med som resultat av en spontanabort, slik som i El Salvador. Utallige andre mister sin mulighet til helse i ordets videste betydning – en tilstand av fullkomment fysisk, mentalt og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom.

Den kunnskapen, teknologien og erfaringen som trengs for å gjøre alle aborter trygge, finnes. Millioner av kvinner mangler likevel tilgang til helt trygge aborter. Kvinner fortjener bedre. De bør ikke være tvunget til å sette sin helse på spill når en løsning – medikamentell abort – finnes.

Det er på tide at myndighetene etablerer hjelpeapparater og -systemer som setter kvinner i stand til å bruke medikamentell abort lovlig, trygt og uten frykt for sanksjoner eller helseskader.

Denne rapporten oppfordrer til en dramatisk utvidelse av mulighetene til å velge medikamentell abort for kvinner som velger å ikke gjennomføre et svangerskap. Dette krever umiddelbare og koordinerte tiltak for å bygge opp den kunnskapsbasen som er nødvendig for at kvinner selv skal kunne gjennomføre en medikamentell abort. For å sette kvinner i stand til dette må helsevesenet ha forståelse for kvinners behov, sørge for informasjons- og støttesystemer og sikre kvaliteten og tilgjengelig-heten på abortmedikamenter, og dessuten gi kvinnene behandling for abortkomplikasjoner etter utrygge aborter.

Denne rapporten anbefaler at arbeidet med å få slutt på utrygge aborter må gjøres både innen helsevesenet og i politiske strukturer. De juridiske rammene må støtte opp under tilgang til medikamentell abort ved å fjerne abort fra landenes straffelover. Helsevesenet må settes i stand til å tilby omfattende aborttjenester ved å sikre tilgjengelighet og tilgang til medikamenter av god kvalitet til en akseptabel pris gjennom registrering av mifepriston og misoprostol, også i kombipakninger, opplæring av helsepersonell og utvidelse av de rollene en rekke helsearbeidere har for aborttjenester. Frivillige helsearbeidere og -rådgivere i lokalsamfunn bør gis anledning til og gis opplæring i å forordne abortmedikamenter, gjennomføre graviditetstester, gi henvisninger og dele ut prevensjonsmidler, noe som kan ha omfattende virkninger for å forbedre tilgangen til trygg abort og tilrettelegge for at kvinner selv kan gjennomføre abortprosessen. Myndighetene kan fremme mer likhet mellom kjønnene gjennom utdanningsprogram for helhetlig seksualitetsundervisning, inkludert riktig informasjon om prevensjon og abort, og støtte kvinner og menn i å etablere sunne forhold.

Bli med oss i å ta praktiske skritt mot å avskaffe abortrelaterte dødsfall og helseskader, beskytte og fremme kvinners helse, fremme likestilling og sette en stopper for reproduktiv tvang. Sammen kan vi virkeliggjøre kvinners menneskerettighet til å treffe beslutninger om egen kropp og eget liv. Kunn-skapen om konsekvensene av utrygg abort finnes. Det som trengs nå, er handling.

Du kan finne rapporten her: