RAPPORT: Konferanse «SRHR in humanitarian settings» 4. juni 2018, Oslo

RAPPORT: Konferanse «SRHR in humanitarian settings» 4. juni 2018, Oslo

Den 4. juni arrangerte Sex og Politikk i samarbeid med Utenriksdepartementet, Kirkens Nødhjelp, Care og Redd Barna, en konferanse på hvordan bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i humanitære kriser. Med den tydelige styrkingen av dette området i Norges nye strategi vil diskusjonene herfra være nyttige i arbeidet med å sikre en god implementering.