Rådgiver seksuell og reproduktiv helse og rettigheter – ledig vikariat

Rådgiver seksuell og reproduktiv helse og rettigheter – ledig vikariat

Brenner du for seksualitetsundervisning for barn og unge?

Sex og Politikk har et ledig vikariat som rådgiver innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter med spesielt ansvar for vårt prosjekt «Uke 6».

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter-i er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. Vi er den norske medlemsorganisasjonen til IPPF(International Planned Parenthood Federation), en verdensomspennende føderasjon som arbeider for SRHR.

I Norge består vårt arbeid av informasjons- og påvirkningsarbeid og de landsdekkende kampanjene Uke 6og Mine og dine grenser.

«Uke 6» er det mest brukte undervisningsopplegget om seksualitet i norske grunnskoler. Rundt 120 000 grunnskoleelever vil få undervisning med «Uke 6» i år. Opplegget kopieres også internasjonalt, blant annet på Kypros, hvor vi i samarbeid med vår søsterorganisasjon Cyprus Family Planning Association har utviklet et seksualitetsundervisningsprogram for kypriotiske ungdomsskoler.

«Mine og dine grenser» er et undervisningsopplegg til bruk i videregående opplæring og handler om grenser og forebygging av seksuelle krenkelser mellom unge.

Vi ønsker oss en systematisk person, gjerne med pedagogisk bakgrunn, som har kunnskap om og erfaring med prosjektarbeid i frivillige organisasjoner, inkludert søknadsskriving og rapportering, kunnskap om barn og unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, kjennskap til normkritisk seksualitetsundervisning, det norske utdanningssystemet samt barn og unges atferd på sosiale medier. Erfaring med Adobe InDesign er en fordel. Vi vil vektlegge evne til å arbeide systematisk og resultatorientert, fleksibilitet og serviceinnstilling. I tillegg må du ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kunne jobbe både selvstendig og i team.

Vi tilbyr en spennende fulltidsstilling blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere fram til 1. mars 2017 med oppstart så snart som mulig. Vi kan ikke tilby høy lønn, men en idealistisk og meningsfylt arbeidsplass med varierte og spennende oppgaver, som blant annet inkluderer:

  • Ansvar for prosjektene «Uke 6» og «Mine og dine grenser»
  • Videreutvikling og kvalitetssikring av innholdet i «Uke 6» og «Mine og dine grenser» med et spesielt fokus på å utvikle et temamateriell om barn og unges atferd på sosiale medier
  • Dialog med undervisere, barn og unge, samarbeidspartnere og myndigheter
  • Politisk påvirkningsarbeid for å fremme barn og unges tilgang til SRHR
  • Kurs- og foredragsvirksomhet for undervisere, elever og andre relevante aktører
  • Søknadsskriving og rapportering

På grunn av personalgruppas nåværende sammensetning oppfordres personer med flerkulturell bakgrunn og andre kjønn enn kvinner til å søke.

Kortfattet søknad og CV sendes til post@sexogpolitikk.no

Søknadsfrist: 18.04.2016

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte rådgiver Nora Mehsen 477 59 479 / nora@sexogpolitikk.no eller daglig leder Tor-Hugne Olsen, 488 42 771 / torhugne@sexogpolitikk.no.