Rådgiver – Seksualitetsundervisning

Rådgiver – Seksualitetsundervisning

Brenner du for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og spesielt for god seksualitetsundervisning for ungdom?

Sex og Politikk søker en dyktig og engasjert medarbeider i ledig sykevikariat som foreløpig går ut februar 2025, til å arbeide med våre undervisningsmateriell for undervisere i skolen: «Uke 6» for grunnskolen, undervisningsmateriell om bærekraftsmålene og «Uke 16» for videregående skole.  

Sex og Politikk har utviklet og tilbudt undervisningsmateriell til undervisning om seksualitet i grunnskole og videregående opplæring siden 2010. Vårt flaggskip er seksualitetsundervisningsmateriellet «Uke 6» som blir brukt ved rundt halvparten av alle grunnskoler i Norge. Undervisningsmateriellet er gratis og inneholder didaktisk varierte oppgaver for å undervise barn og unge om seksualitet, som fremmer trivsel og gir handlingskompetanse til å kunne ta informerte valg. Undervisningsateriellet tilbys på bokmål, nynorsk og nord-samisk. Vi har startet en prosess med å tilpasse og oversette Uke 6 til lule- og sørsamisk.  

I tillegg til “Uke 6”, tilbyr vi “Uke 16” for videregående opplæring, samt et undervisningsmateriell om bærekraftsmålene og SRHR som er tilpasset ungdomsskolen og videregående skole. Vi jobber også for å sikre god opplæring i barnehager.  

Vårt arbeid med undervisningsmateriell er i hovedsak finansiert av Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Sametinget og Norad. 

Om stillingen:  

En av Sex og Politikks rådgivere i vårt seksualitetsundervisningsteam skal inn i et lengre fravær og vi søker en vikar for henne, i første omgang fram til 1.3.2025. 

Vårt seksualitetsundervisningsteam er et engasjert team bestående av 4 personer. Da teamet er forholdsvis lite blir rådgiverne involvert i alle oppgaver på teamet. Blant de mange spennende tingene vi fyller arbeidsdagen med finner du blant annet: produksjon av undervisningsmateriell, utvikling av kampanjer i forbindelse med kampanjeukene i februar og april, skriving av søknader, politisk påvirkningsarbeid som deltakelse i høringer og skriving av høringsinnspill, henvendelser fra undervisere, kursvirksomhet osv.  

Sex og Politikk er den norske avdelingen av den verdensomspennende International Planned Parenthood Federation. Seksualitetsundervisningsteamet bidrar tidvis inn i arbeid også i organisasjonens internasjonale avdeling, og det er gode muligheter for interne samarbeid om spennende internasjonale undervisningsprosjekter.  

Stillingen vil bidra inn i vårt nasjonale og internasjonale arbeid ved å øke bruken av materiellene i den norske skolen, samt se på hvordan vi kan gjøre materiellet tilgjengelig internasjonalt.   

Da vi er en liten organisasjon vil den som ansettes også i perioder måtte bidra i forhold til andre deler av Sex og Politikks mål. 

Vi søker deg som har:  

 • Erfaring fra utvikling av undervisningsmateriell for ungdom 
 • Pedagogisk kompetanse og gjerne erfaring fra norsk skole 
 • Kjennskap til og engasjement for seksualitetsundervisning i hele skoleløpet  
 • God skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne  
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evnen til å jobbe selvstendig  
 • Stor arbeidskapasitet, og evnen til å jobbe systematisk, strukturert og ryddig  
 • Erfaring med prosjektarbeid og fundraising er ønskelig  
 • Kunnskap om eller interesse for norsk SRHR-politikk nasjonalt og internasjonalt 
 • Kjennskap til politisk pådriverarbeid og/eller kampanjearbeid er en ønskelig, men ikke et krav 

Vi kan tilby:  

 • Spennende arbeidsoppgaver der du virkelig kan gjøre en forskjell for barn og unge 
 • Samarbeid med dyktige og engasjerte kollegaer  
 • Mulighet for tverrfaglig arbeid på tvers av avdelingene i organisasjonen  
 • Lyse og sentrale kontorer rett ved idylliske Akerselva 
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor  
 • Noe kveldsarbeid og reisevirksomhet må påregnes 
 • Lønn etter avtale 

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag, se www.sexogpolitikk.no. Vi ønsker at foreningens sekretariat i større grad skal speile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer som skriver nynorsk og har annen kjønnsidentitet enn kvinne til å søke.  

 • Søknadsfrist: 24. juni 2024  
 • Det er ønskelig å gjennomføre intervjuer 25.6 og 26.6. Søknader vurderes fortløpende.  
 • Søknad sendes elektronisk til stilling@sexogpolitikk.no 

For spørsmål om stillingen kontakt seniorrådgiver og teamleder Vilde Graff Senje på telefon 95 05 40 34 eller epost vilde@sexogpolitikk.no daglig leder Tor-Hugne Olsen på epost torhugne@sexogpolitikk.no

Sex og Politikk er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon i vekst. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er det norske medlemmet av International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR, med kontorer i mer enn 120 land. Sex og Politikk jobber politisk for å styrke Norges nasjonale og internasjonale politikk og finansiering av SRHR, vi driver informasjonsarbeid og utvikler seksualitets-undervisningsmateriell.