Prevensjonsmangel får store konsekvenser for kvinners seksuelle og reproduktive helse i koronakrisen

Prevensjonsmangel får store konsekvenser for kvinners seksuelle og reproduktive helse i koronakrisen

Flere steder i verden er nå alle eller deler av produksjon og leveranse av prevensjonsmidler forsinket eller stanset som følge av smittevernstiltak og restriksjoner. Dette får store konsekvenser for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Skrevet av Kristine Bjartnes, rådgiver i Sex og Politikk, og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Publisert i temamagasinet iFokus #1/2020.

Årsaken til prevensjonsmangelen er sammensatt. Flere fabrikker som produserer kondomer og hormonelle prevensjonsmidler har måttet stenge eller redusere produksjonen kraftig som følge av smittevernstiltak. Flere land har stengt grensene for både mennesker og varer, og dermed både eksport og import av prevensjonsmidler. India stoppet for eksempel eksport av et hormon som blant annet brukes i p-piller, mens Iran har stengt grensene og import av prevensjonsmidler.

Mange land har også innført portforbud, reiserestriksjoner og karantene for å hindre smitte, som fører til at mange klinikker og andre tilbydere av prevensjonsmidler er nødt til å holde stengt. Selv om noen klinikker fortsatt holder åpent, fører innskrenking av bevegelsesfriheten til at mange kvinner likevel ikke har mulighet til å oppsøke klinikker og helsestasjoner, eller at de uteblir i frykt for smitte. I mange tilfeller har personell som vanligvis arbeider med seksuelle og reproduktive helsetjenester blitt satt til å jobbe med koronapasienter og bekjempelse av pandemien. Det finnes også myndigheter som har valgt å klassifisere noen seksuelle og reproduktive helsetjenester som ikke-essensielle. Eksempelvis hevder FN-eksperter at flere amerikanske delstater nå bruker koronakrisen som påskudd for å ytterligere innskrenke abortrettigheter.[1]

Blant International Planned Parenthood Federation (IPPF) sine medlemsorganisasjoner som tilbyr helsetjenester, har 66 prosent blitt nødt til å redusere sine tjenestetilbud som følge av pandemien. Dette utgjør 5633 klinikker og mobile helsetilbud i lokalsamfunn i 64 land. Reduksjon i tilbudet fører til bortfall av tjenester knyttet til forebygging og behandling av seksuell og kjønnsbasert vold, hiv-testing, seksualitetsundervisning og trygg abort, i tillegg til prevensjonsmidler.

Palestinian Family Planning & Protection Association (PFPPA) er en av dem som måtte stenge alle sine klinikker etter at myndighetene innførte full lockdown i slutten av mars. De har foreløpig ingen mangler på prevensjonsmidler, men stengte klinikker og restriksjoner i bevegelsesfrihet gjør at de når ut til færre enn de pleier. I tillegg har myndighetene i Palestina for øyeblikket stanset innsetting av spiral, på grunn av smittevernhensyn. Daglig leder i PFPPA, Ammal Awadallah, forteller at de har funnet nye og kreative måter for å likevel kunne nå ut med sine helsetjenester. Blant annet har deres ansatte delt ut pakker med hygieneartikler hjem til kvinner, som inkluderer kondomer og p-piller. De har også startet å gjennomføre flere digitale konsultasjoner. Likevel problematiserer Awadallah noen aspekter ved bruken av teknologi som løsning på å nå ut til flere med informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Selv om digitale løsninger nå gjør det enklere å kunne tilby seksualitetsundervisning og informasjon og om tilgang til prevensjonsmidler, spesielt for ungdom, er det ikke alle som har tilgang til internett og digitale tjenester.

Det er anslått at pandemien og dens negative konsekvenser for tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester vil kunne føre til at ytterligere 49 millioner kvinner i lav- og mellominntektsland ikke får tilgang til prevensjonsmidler. Dette viser studier gjort av Guttmacher Institute, verdens ledende forskningsinstitutt for seksuell og reproduktiv helse. De estimerer videre at dette vil kunne føre til ytterligere 15 millioner uønskede graviditeter i løpet av ett år.[2]

Disse tallene viser hva som står på spill, og at det er helt nødvendig at kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter inkluderes i koronaresponsen.

[1] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25907&LangID=E

[2] https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/4607320.pdf