PRESSEMELDING: Snakk om det. Gjør noe! – Krav til bedre seksualitetsundervisning

PRESSEMELDING: Snakk om det. Gjør noe! – Krav til bedre seksualitetsundervisning

I Uke 6-kampanjeuken i kalenderårets uke 6 reiser Sex og Politikk Norge rundt for å sette fokus på seksualitetsundervisning. I år har vi fokus på vårt nye temamateriell om et meget relevant tema – sosiale medier. Materiellet har egne moduler for barne-, mellom-, og ungdomstrinnet, og har som mål å utvikle trygge nettbrukere. Deler av materiellet er oversatt til nynorsk og samisk, da vi har fått mange forespørsler om dette. Grunnmateriellet er revidert slik at det er tilpasset Helse- og omsorgsdepartementet sin nye strategi for seksuell helse «Snakk om det!» (2017-2022).

Uke 6-kampanjestart i Kristiansand – «En by for alle»

Mandag 5. februar starter vi kampanjeuken og kommer til Kristiansand for å delta i aktivitetsuke for likestilling, inkludering og mangfold, «En by for alle».

I samarbeid med Hanne Kro Sørborg, sexolog og prosjektleder i Songdalen kommune, arrangerer vi kurs for undervisere i seksualitetsundervisning kl. 15.00 – 16.30 på Rådhuset.

Etter kurset arrangeres et åpent møte med ungdomsorganisasjoner og ungdomspolitikere, hvor vi diskuterer konkrete tiltak ut i fra målene i regjeringens nye strategi for seksuell helse «Snakk om det!». Møtet finner sted kl. 16.30 – 19.00 på Rådhuset.

Med oss til Kristiansand for å åpne Uke 6 har vi Malene og Niclas fra «Kropp og Grenser» på NRK.no.

Kurs og besøk i Stavanger

Tirsdag 6. februar er vi i Stavanger og besøker Sølvberget for å stille spørsmål om hvordan seksualitetsundervisning implementeres i skolene.

Vi holder også kurs for undervisere i seksualitetsundervisning i Stavanger.

Sex og Politikk besøker Ålesund

I Ålesund har vi to aktiviteter onsdag 7. februar. Vi inviterer lokalpolitikere til lunsj for å diskutere hvordan de kan styrke seksualitetsundervisning kl. 11.00 – 12.00 på NTNU Campus Ålesund. Arrangementet etterfølges av gratis kurs for undervisere kl. 13.00 – 15.00.

Lunsjmøte og kurs i Hamar

Vi har to aktiviteter i Hamar torsdag 8. februar. Lunsjmøte hvor temaet er regjeringens nye strategi for seksuell helse «Snakk om det!» finner sted kl. 12.00 – 13.00 på Roenesalen. Vi diskuterer hvordan sikre barn, unge og sårbare grupper kunnskap og kompetanse om kropp, grenser, seksualitet og seksuell helse.

Arrangementet etterfølges av gratis kurs for undervisere kl. 14.00 – 16.00.

Seksualitetsundervisning inn i høyere utdanning i Trondheim

Fredag 9. februar kl. 8.15 – 16.00 tar vi steget inn i utdanningsinstitusjonene, og holder kurs for over 300 lektorstudenter ved NTNU, slik at de er klare til å undervise sine klasser etter endt utdanning.

Sex og Politikk ønsker å invitere til arrangementene og kan tilby aktuelle personer til intervjuer om ønskelig.

Kontaktperson for mer informasjon eller intervjuer:
Snezana Krizan, kommunikasjonsrådgiver i Sex og Politikk
E-post: snezana@sexogpolitikk.no
Tel: 22 11 55 13

Sex og Politikk arbeider for å forsvare og fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2011 har organisasjonen drevet den landsomfattende kampanjen Uke 6, som tilbyr alle landets grunnskoler gratis undervisningsmateriell om helse, trivsel og seksualitet. Materiellet tilrettelegger for en kunnskaps- og rettighetsbasert seksualitets-undervisning, primært rettet mot grunnskolens 1.-10. trinn.

I skoleåret 2016-2017 var Uke 6 det desidert mest brukte materiellet på seksualitetsundervisning i den norske grunnskolen. 1 549 påmeldte undervisere fra nord til sør underviste 118 000 elever ved 999 skoler. For skoleåret 2017-18 ble disse tallene passert allerede i desember!

Hvordan få tilgang til Uke 6-materiellet?

Skoler og undervisere som ønsker å melde seg på Uke 6 kan gjøre det gratis ved å gå inn på www.uke6.no. Undervisningsmateriellet kan benyttes gjennom hele året.