Pressemelding: Skuffet over regjeringens kutt til likestilling og seksuelle rettigheter

Pressemelding: Skuffet over regjeringens kutt til likestilling og seksuelle rettigheter

Sex og Politikk er skuffet over innretningen i den framlagte avtalen mellom Fremskrittspartiet og regjeringa. Omfordeling av bistandspengene kommer på et elendig tidspunkt. Dette er ikke tiden for å kutte 85 millioner kroner til FNs befolkningsfond (UNFPA).

UNFPA er den viktigste FN-organisasjonen som jobber med å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), slik som seksualitetsundervisning, trygge aborter og prevensjonstilgang. Kuttene går utover et helt nødvendig og sårt trengt arbeid for likestilling og SRHR.

Siden pandemien brøt ut, har vi på verdensbasis sett en økning i vold mot kvinner, tenåringsgraviditeter og barneekteskap. Samtidig som lockdown og et overbelastet helsevesen har innskrenket tilgang til helsetjenester som prevensjonsmidler, trygg abort, og mødre- og barseltilbud. Kuttene som regjeringen nå foreslår rammer de mest sårbare og marginaliserte, og dem pandemien allerede rammer hardest.

For ett år siden møtte verdens regjeringer i Nairobi for å diskutere SRHR. Her lovet Norge styrket innsats for SRHR og kvinners rettigheter. Budsjettavtalen ser ut til å være i direkte strid med denne internasjonale forpliktelsen.

Kutt til Afrika

Afrika-bevilgningen er kuttet med 225 millioner kroner. Sex og Politikk synes dette er bekymringsverdig. Dette er regionen med mange av de fattigste landene i verden og som ligger lengst etter med å nå bærekraftsmålene. I tillegg ser vi at covid-19-pandemien har store negative konsekvenser for både økonomi, likestilling og tilgang til helsetjenester i regionen.

Sex og Politikk reagerer sterkt på en reduksjon i bevilgningen til UNFPA og Afrika. Dette er et kutt i innsatsen for de fattigste og mest marginaliserte, særlig kvinner.

For videre kommentarer kontakt daglig leder Tor-Hugne Olsen på 488 42 771 eller kommunikasjonsrådgiver Nina Krizan på 450 11 017.

Budsjettavtalen kan lastes ned her eller på regjeringens sider.