Pressemelding: Sex og politikk markerer samisk språkuke med utlysning av en ny stilling og vårt første undervisningsmateriell på sør- og lulesamisk

Pressemelding: Sex og politikk markerer samisk språkuke med utlysning av en ny stilling og vårt første undervisningsmateriell på sør- og lulesamisk

Denne uka, 19.–25. oktober, er det samisk språkuke. Vi i Sex og Politikk ønsker å benytte anledningen til å snakke om viktigheten av å bevare, utbre og utvikle samisk språk og kultur. Vårt eget bidrag i denne pågående kampen er å gjøre så mye av vårt seksualitetsundervisningsmateriell som mulig tilgjengelig på de samiske språkene, ved å opprette ei ny stilling og med å lansere oppgaver på sørsamisk og lulesamisk.

Denne uka utlyser vi for første gang ei stilling for å fremme dette arbeidet: rådgiver samisk seksuell helse / seksualitetsundervisningsmateriell. Ønsker du å lese mer om denne stillingen kan du sjekke Sex og Politikks nettside. Stillinga er i utgangspunktet ved vårt sekretariat i Oslo, men vi kan være fleksible i forhold til arbeidssted for den rette søkeren.

Sex og Politikk har siden 2016 jobbet for å gjøre vårt seksualitetsundervisningsmateriell tilgjengelig på alle offisielle norske språk. Vårt første nordsamiske materiell for småskolen, 1.–4. klasse, ble lansert i Tana og under Tråante 100 i 2016. Alt vårt materiell for barneskolen er nå tilgjengelig på nordsamisk, og vi jobber stadig med å gjøre mer av materiellet tilgjengelig på flere språk.

Denne uka vil for første gang deler av materiellet bli tilgjengelig på sørsamisk og lulesamisk. I samarbeid med LearnLab vil en rekke av våre oppgaver for alle klassetrinn bli tilgjengelig på LearnLabs sine undervisningssider oversatt til nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Disse vil være tilgjengelig fra onsdag denne uka.

Sex og Politikk er også i gang med å tilrettelegge og oversette vårt oppdaterte undervisningsmateriell for ungdomsskolen til nordsamisk, som vil være en av hovedoppgavene for vår nye medarbeider straks vedkommende er på plass. Vi håper å være ferdig med det på nyåret, slik at det er klart for vår Uke 6-kampanje om seksualitetsundervisning i kalenderuke 6. Ungdomsskole­materiellet lanserte vi på bokmål i august i år. Dette opplegget er oppdatert i tråd med den nye læreplanen som trådte i kraft i høst. Vårt mål er at den nordsamiske oversettelsen skal være klart for bruk under Uke 6-kampanjen i februar.

For mer informasjon ta kontakt med Sex og Politikks daglige leder Tor-Hugne Olsen på telefon 488 42 771.