Pressemelding: Sex og Politikk kunngjør vinneren av illustratørkonkurranse

Pressemelding: Sex og Politikk kunngjør vinneren av illustratørkonkurranse

Polina Vorobeva (19), elev ved Breivang videregående skole i Tromsø har vunnet foreningen Sex og Politikk sin konkurranse om å illustrere det nye seksualitetsundervisningsmateriellet for videregående skole Uke 16: Seksuell helse og livsmestring.

Sex og Politikk er kjent for sitt materiell «Uke 6» som brukes av lærere og skolehelsetjenesten over hele landet.

I forbindelse med fagfornyelsen har det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring kommet inn også i videregående opplæring, og under dette ligger seksualitetsundervisning.

Dette er første gang slik undervisning blir obligatorisk for videregående skole. I tråd med Sex og Politikk sitt budskap om en positiv og helhetlig seksualitetsundervisning lanserer foreningen til høsten et eget materiell for videregående.

For å sikre illustrasjoner som er relevante for målgruppa utlyste foreningen Sex og Politikk en illustrasjonskonkurranse for ungdom tidligere i vår.

Vinneren Polina Vorobeva er 19 år gammel og gikk ut av kunst- og designlinja ved Breivang videregående skole i Tromsø nå i juni.

Polina er selv aktiv i kampen mot diskriminering, og dette gjenspeiles i hennes kunst.

«Det er utrolig viktig å sørge for å skape plass for representasjon av alle mennesker, derfor bruker jeg kunsten min for å fremme mangfold,» sier hun om bakgrunnen for sin deltakelse i konkurransen.

«Som en som selv opplever diskriminering har jeg mye å si, og et stort engasjement for den typen arbeid som Sex og Politikk gjør,» forteller Vorobeva.

Vorobeva blogger også om menneskerettigheter i Russland, der hun selv har familie.

«Det er lite undervisning om seksualitet, kjønn og legning i Russland, selv om temaet er så viktig.»

Som vinner har Sex og Politikk engasjert Polina til å lage forsidetegninger til alle seks deler av materiell for videregående skole. 

«Illustrasjonene Polina sendte inn til oss gjenspeiler innholdet i undervisningsmateriellet på fantastisk vis,» sier daglig leder Tor-Hugne Olsen om Vorobevas konkurransebidrag, «vi ser veldig fram til hennes bidrag til vårt materiell».

Materiellet «Uke 16: Seksuell helse og livsmestring» vil bli lansert i uke 43, og inkluderer temaer som normer, porno, bildedeling, seksuelle rettigheter og kommunikasjon. Det vil lanseres på nynorsk, bokmål og nord-samisk.