PRESSEMELDING: Seksualitetsundervisningsmateriellet fra Uke 6 får toppkarakter av lærere og helsesøstre

PRESSEMELDING: Seksualitetsundervisningsmateriellet fra Uke 6 får toppkarakter av lærere og helsesøstre

«For lite! For sent! For dårlig!» Dette er dommen over seksualitetsundervisning i norsk skole skal vi tro media og uttalelser fra ungdom. Heldigvis har en del lærere funnet inspirasjon og verktøy gratis på nett. Det heter Uke 6.

Sex og Politikks undervisningsopplegg – kjent som Uke 6 – har aldri før vært brukt av flere undervisere viser organisasjonens analyse av brukerundersøkelsen av Uke 6 offentliggjort i dag 17. november 2017.

Totalt 999 grunnskoler, dvs. mer enn 35% av alle grunnskoler i Norge var påmeldt Uke 6 i skoleåret 2016-2017. Hele landet er godt representert. Alle fylker har hatt minst en underviser påmeldt ved minst 20% av skolene. Sør-Trøndelag lå på topp, med mer enn halvparten av alle grunnskolene i fylket påmeldt.

Tilbakemeldingene fra brukerne av Uke 6 viser stor grad av tilfredshet med undervisningsmateriellet. Underviserne ble bedt om å rangere Uke 6 på en skala fra 1-6. I 2017 oppga hele 96,7% av underviserne karakteren 4 eller høyere, 74,5% ga Uke 6 karakteren 5 eller 6. Nesten 90% mener materiellet er relevant i forhold til lærerplanene, og over 90% mente opplegget var relevant i forhold til elevenes alder og modenhet.

Uke 6 fører til at det blir gjennomført flere undervisningstimer om seksualitet. I vår spørreundersøkelse oppga hele 64% at Uke 6 førte til flere undervisningstimer, også en klar økning fra året før. De fleste bruker opplegget i naturfag, KRLE, samfunnsfag og norsk.

«Undersøkelsen visert at vi treffer et behov og at det oppleves at vi leverer kvalitet. Vi vet at vi brukes av mange. Utfordringen er at ALLE trenger god seksualitetsundervisning. Vi ønsker at flere relevante skoler, lærere og helsesøstre skal vite at det finnes et slikt tilbud som Uke 6. Her kan vi trenge litt drahjelp fra engasjerte skoleledere, myndigheter, undervisere, politikere og barn og unge selv», sier daglig leder Tor-Hugne Olsen i Sex og Politikk.

Undersøkelsen ble utsendt til alle de 1587 underviserne som var påmeldt Uke 6 i skoleåret 2016-17 og ble besvart av 352 av dem, som representerer 22,2% av brukerne. Undersøkelsen finner du her.

Ta kontakt med daglig leder, Tor-Hugne Olsen for videre kommentarer, torhugne@sexogpolitikk.no telefon 488 42 771.

Faktaboks:

Uke 6 er et gratis seksualitetsundervisningsmateriell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag, med mål om å fremme trivsel og bekjempe mobbing.

Materiellet byr på utprøvde og kvalitetssikrede metoder og øvelser – klare til bruk og med et fokus på at elevene skal oppleve emnene, eksemplene og språket som relevant. Materiellet er primært rettet mot grunnskolens 1.-10. trinn, men kan også benyttes av andre som underviser eller tar opp spørsmål rundt seksualitet med barn og unge.

For mer informasjon og påmelding sjekk: sexogpolitikk.no/seksualundervisning.