Pressemelding: Seksualitetsundervisning bidrar til trivsel i pandemien

Pressemelding: Seksualitetsundervisning bidrar til trivsel i pandemien

I år feirer Uke 6 ti år! Siden 2010 har Sex og Politikk tilbudt Uke 6 – Norges mest brukte seksualitetsundervisningsmateriell til grunnskolen, med fokus på positiv seksualitet. Vi lever i en krevende tid. Med vårt kampanjetema 2021, “Trivsel i pandemien” ønsker Sex og Politikk å bidra til en varmere og tryggere hverdag der barn og unge kan ha det godt med seg selv, kroppen og følelsene sine.

Etter et annerledes år har barn og unge måttet tilpasse seg en mer digital hverdag. Korona-pandemien, med lockdown, digital undervisning og sosial distansering, har ført til en unormal hverdag hvor behovet for trivsel, fysisk kontakt og nærhet har økt mens restriksjonene gjør det vanskelig. Selv om mange rapporterer at de har det bra, viser undersøkelser også at halvparten av unge mennesker ikke er fornøyde med livet sitt under pandemien. Ifølge en studie om mediebruk og psykososiale konsekvenser gjort av Sintef og UiO rapporterte nemlig 86 % av ungdommer at de var fornøyde med livene sine før pandemiens inntog, mot 49 % etter.

«Denne drastiske nedgangen er foruroligende», sier Uke 6 2021-kampanjeleder Ibrahim Mursal. «Hverdagen til barn og unge har i tillegg siden pandemiens utbrudd blitt enda mer knyttet til digitale kanaler. Derfor gir vi mer plass til temaene som omhandler digital seksualitet i år. Gjennom kampanjepakken for undervisere «Trivsel i pandemien – #DIGseksualitet« ønsker vi å skape dialog og læring rundt sentrale temaer i barn og unges liv, som kan hjelpe dem med økt forståelse rundt følelser, pubertet og seksualitet i en stadig mer digitalisert hverdag.»

Kampanjen finner sted i grunnskoler og på sosiale medier under #DIGseksualitet i kalenderuke 6, 8.–12. februar. Årets Uke 6-ambassadør er Elevorganisasjonen, som vil spre informasjon om viktigheten av seksualitetsundervisningen og Uke 6.

Vi har gleden av å kunngjøre at statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet (V) skal delta i kampanjens digitale kick-off 8. februar.

“Det er min erfaring, fra mange år som lærer, at elevene ønsker mer seksualitetsundervisning, at det er et behov for samtaler med voksne de har tillit til. Livene til barn og ungdom stopper ikke på grunn av pandemien, og god seksualitetsundervisning er like viktig nå som den vil være etter pandemien,” sier statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet (V).

«Seksualitetsundervisningen må oppleves som trygg for alle, og må prioriteres også under pandemien, selv om det er et av de temaene som er lett å skyve til side. Derfor ønsker Elevorganisasjonen å være en aktiv stemme, og bidra til at alle barn og unge får den helhetlige og gode seksualitetsundervisningen de har rett på, covid-19 eller ikke.» Dette sier Kristin Schultz, leder i Elevorganisasjonen.

For mer informasjon og videre kommentarer kontakt kampanjeleder Ibrahim Mursal, 47 72 99 15, ibrahim@sexogpolitikk.no  eller kommunikasjonsrådgiver Nina Krizan, 45 01 10 17, nina@sexogpolitikk.no 

Informasjon om Uke 6

Uke 6 er et alderstilpasset undervisningsmateriell som omhandler temaer som kropp, kjønn, identitet, følelser og seksualitet, og er direkte knyttet til relevante kompetansemål for grunnskolen fra 1. til 10. trinn. Øvelsene er klare til bruk og angir kompetansemål, tidsbruk, beskrivelse av gjennomføring og tips til underviseren. Undervisningsmateriellet er gratis tilgjengelig for nedlastning gjennom hele skoleåret på www.uke6.no, og finnes på bokmål, nynorsk og samisk.

Med økonomisk støtte fra blant annet Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Sametinget har Uke 6 i løpet av ti år vokst til å bli landets mest brukte opplegg for seksualitetsundervisningen, med over 40 prosent av norske grunnskoler registrert i forrige skoleår. Ni av ti av de som har brukt Uke 6 før vil anbefale materiellet til en kollega.

Uke 6 lages og tilbys av Sex og Politikk. Hvert år gjennomfører vi en kampanje i kalenderuke 6, hvor målet er å engasjere og inspirere skoler, helsetjenester og politikere til å jobbe for å styrke barn og unges tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning. Materiellet kan brukes hele året, selv om de fleste skolene lager et opplegg i uke 6.