PRESSEMELDING: Seks år med Uke 6, seksualitetsundervisning i grunnskolen

PRESSEMELDING: Seks år med Uke 6, seksualitetsundervisning i grunnskolen

Onsdag 12. februar kl. 10.00 – 11.30 fyller vi Deichmanske bibliotek i anledning 6-årsjubileet, med et program for barn og unge og Oslos ordfører Marianne Borgen som gjest.

Vi feirer vår kampanjeuke med lansering av et litteraturhefte med tips til bøker som supplerer seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6. Heftet inneholder bøker relevant for elever fra 1. til 10. klasse. Vi har invitert forfatteren av en av de bøkene i heftet, Anna Fiske, til å lese utdrag fra sin bokserie «Følelsesbiblioteket».

I 2011 rullet seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 ut i norske skoler for første gang. Siden den gang har antall undervisere og antall elever som har mottatt undervisningen slått rekorder hvert år. Nærmere 1500 undervisere som skal undervise mer enn 110 000 elever fra grunnskoler i alle landets fylker, samt over 100 undervisere og nærmere 6500 barn og unge utenfor skolen har meldt seg på så langt i år.

Undervisningsmateriellet inneholder øvelser, spill og filmer som legger opp til dialog og refleksjon og er direkte knyttet til kompetansemål i fagene norsk, KRLE, naturfag og samfunnsfag og til den generelle delen av læreplanen. I tillegg kan det brukes i arbeid med elevenes psykososiale læringsmiljø. Takket være samarbeidet med Helsedirektoratet har Uke 6 i jubileumsåret blitt utvidet med materiell til 1.-3. trinn, og det omfatter for første gang samtlige klassetrinn i grunnskolen.

Vi ønsker å invitere inn media til å dekke arrangementet på Deichmanske bibliotek og bidra til å sette tema seksualitetsundervisning på dagsorden i dagens samfunnsdebatt.

Kontaktperson for mer informasjon:

Charlotte Andersen, pedagogisk seniorrådgiver
Tlf.: 22 11 55 13 / 971 05 287
E-post: charlotte@sexogpolitikk.no

Sex og Politikk arbeider for å forsvare og fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2011 har organisasjonen drevet den landsomfattende kampanjen «Uke 6», som tilbyr alle landets grunnskoler et gratis undervisningsmateriell om helse, trivsel og seksualitet.