Pressemelding: Nytt håp for seksuelle rettigheter – USA fjerner omstridt abortregel

Pressemelding: Nytt håp for seksuelle rettigheter – USA fjerner omstridt abortregel

Sex og Politikk er glade for at president Biden i går har fjernet Mexico City Policy (også kalt munnkurvregelen), gjeninnførte støtten til FNs befolkningsfond og fjernet støtten til Geneva Consensus Declaration. Vi håper at dette markerer begynnelsen på et sterkere amerikansk engasjement for likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Lørdag 23. januar var det fire år siden Donald Trumps innføring av munnkurvregelen. I går kveld opphevet president Joe Biden den og en rekke andre negative tiltak innført av Trump. Sex og Politikk håper at dette er begynnelsen på en ny era, hvor USA blir en forkjemper for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og ikke en motstander slik de har vært de siste fire årene.

Mexico City Policy er ett av de verste resultatene av Trump-administrasjonens styre. Amerikansk bistand til organisasjoner som driver helhetlig arbeid for seksuell og reproduktiv helse og som utfører eller informerer om trygg og lovlig abort ble stoppet. Dette har hatt enorme konsekvenser over hele verden. Tjenestetilbud er svekket og spesielt kvinner, ungdom og marginaliserte grupper er rammet. USA er den største bidragsyteren til bistand globalt, og munnkurvregelen har gått utover millioner av menneskers helsetjenester, inkludert tilgang til trygge aborttjenester, prevensjon, hiv-medisiner og helsetjenester for gravide.

Neste skritt er at president Bidens administrasjon støtter lovforslaget Global HER Act som vil forby framtidige munnkurvregler. Det er meget positivt at munnkurvregelen i går ble fjernet, men det er stor fare for at den blir gjeninført av neste republikanske president, noe som fører til store svingninger i bevilgningene til seksuell og reproduktiv helse globalt. Munnkurvregelen ble først innført av den republikanske presidenten Ronald Reagan på 1980-tallet og har blitt fjernet av hver demokratiske president og gjeninnført av hver republikanske president siden.

Vi er også glade for at Biden-administrasjonen gjenoppretter USAs finansiering til FNs befolkningsfond (UNFPA) og deres arbeid for seksuell og reproduktiv helse, som Trump-administrasjonen hadde stoppet. FNs befolkningsfond er den viktigste globale aktøren for seksuelle og reproduktive helsetjenester og den amerikanske reduksjonen har rammet mange i det globale sør. Det er videre positivt at president Biden har fjernet USAs signatur fra Geneva Consensus Declaration, en erklæring signert av Donald Trump sammen med blant andre Polen, Ungarn, Uganda og Brasil, som sier at kvinner ikke har rett til abort. At USA forlater denne klubben, er et godt tegn.

Sex og Politikk ønsker at USA blir en tydelig stemme for likestilling og SRHR, inkludert like rettigheter for alle uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk både nasjonalt i USA og globalt i FN og andre internasjonale fora.

For mer informasjon og videre kommentarer kontakt daglig leder Tor-Hugne Olsen, 48 84 27 71, torhugne@sexogpolitikk.no  eller kommunikasjonsrådgiver Nina Krizan, 45 01 10 17, nina@sexogpolitikk.no