PRESSEMELDING: Norge lover økt støtte til arbeidet med seksuell og reproduktiv helse i krisesituasjoner

PRESSEMELDING: Norge lover økt støtte til arbeidet med seksuell og reproduktiv helse i krisesituasjoner

Norges nye humanitære strategi «Handlekraft og helhetlig innsats» lanseres i Arendal 13. august. Sex og Politikk er glad for at Norges innsats for kvinner og ungdom i kriser og konflikt nå skal trappes opp. Deres rett og behov for helsehjelp ved blant annet graviditet og fødsel, tilgang til prevensjonsmidler og å forebygge vold og voldtekt tas endelig på alvor.

Kvinner og ungdoms tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester i kriser og konflikter har lenge vært neglisjert. Mange aktører, inkludert mange mottakende myndigheter og organisasjoner, har ikke ønsket eller innsett det kritiske behovet. Rundt 26 millioner kvinner og jenter i reproduktiv alder befinner seg i krisesituasjoner. I en humanitær krise øker forekomsten av seksualisert vold, uplanlagte graviditeter, salg og bytte av sex, menneskehandel og tvangsekteskap. Dette skjer samtidig som ungdom og voksne vil ha samme ønsker og behov for helsetjenester som deres jevngamle som ikke befinner seg i en krisesituasjon. Over 500 kvinner og jenter dør hver dag i konfliktrammede og sårbare stater på grunn av komplikasjoner rundt graviditet og fødsel.

Norge har lenge vært ansett som en viktig og sentral aktør når det gjelder å kjempe for kvinner og ungdoms seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) internasjonalt, både i internasjonale forhandlinger og når det gjelder økonomisk støtte innen langsiktig bistand. Etter innføringen av USA sin Mexico City Policy («global gag rule»/»munnkurvregelen») i 2017 responderte Norge ved å øke støtten til SRHR i sin langsiktige bistand. Sex og Politikk har lenge jobbet for at SRHR må inkluderes også i Norges humanitære arbeid. Med den nye humanitære strategien regjeringen lanserer i dag er SRHR-engasjementet også inkludert i den humanitære sektoren.

Norge har nå endelig en helhetlig prioritering av SRHR i utenrikspolitikken! Sex og Politikk ser fram til at dette vil materialisere seg i statsbudsjettet for 2019.

Sex og Politikk er til stedet på lanseringen av den humanitære strategien i Arendal, og kan kontaktes for ytterligere kommentarer. Kontakt daglig leder Tor-Hugne Olsen, 488 42 771, torhugne@sexogpolitikk.no, eller seniorrådgiver Kjersti Augland, 917 33 574, kjersti@sexogpolitikk.no.