PRESSEMELDING: Manglende satsning på seksuell helse i statsbudsjettet

PRESSEMELDING: Manglende satsning på seksuell helse i statsbudsjettet

Signalene om at Norge endelig skulle få en satsing på seksualitetsundervisning i skolen vises ikke i budsjettforslaget

Med den offensive strategien for seksuell helse «Snakk om det», som regjeringen la fram i slutten av 2016, og de tydelige signalene som har blitt gitt i #MeToo-debatten om at forebygging er viktig, hadde vi forventet en tydelig prioritering av seksualitetsundervisning.

– Dette er spesielt skuffende gitt det Venstre sa til VG i august, og utspillet ledere fra alle tre regjeringspartienes ungdomspartier sa i en felles kronikk med vår ungdomsorganisasjon Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) på NRK Ytring forrige måned, sier daglig leder Tor-Hugne Olsen.

Sex og Politikk ønsker en synlig og eksplisitt satsning på helhetlig seksualitetsundervisning i skole og helsevesen. Dette kan gjøres ved å inkludere en egen post i statsbudsjettet, slik man har i Sverige, hvor de i år har en økning i seksualitetsundervisningen som er større enn den totale bevilgningen i Norge.

– Det siste årets #MeToo-avsløringer viser at Norge må styrke seksualtetsundervisningen. Sex og Politikk forventer at stortingsbehandlingen sørger for å inkludere en egen budsjettpost til seksualitetsundervisning, sier Olsen.

Også innen internasjonal bistand har Norge lovet å satse på seksualitetsundervisning. Dette ser vi lite til i forslag til budsjett. Sex og Politikk savner en helhetlig satsning som inkluderer globale og lokale aktører hvor sivilsamfunns rolle tas på alvor.

– Vi vet at seksualitetsundervisning er helt sentralt for at barn og unge skal kunne leve gode liv og ta gode valg for seg selv og i møte med andre, sier Olsen.

Kvinner og jenters seksuelle og reproduktive helse i kriser glemt i budsjettforslaget

– Regjeringen lanserte en sterk humanitær strategi i august, der de lovte økt støtte til arbeidet med seksuell og reproduktiv helse i krisesituasjoner. Dette ser vi ikke i budsjettforslaget, noe som er svært skuffende, sier Olsen.

Rundt 26 millioner kvinner og jenter i reproduktiv alder befinner seg i krisesituasjoner. Tilgang til prevensjonsmidler, trygg abort, korrekt informasjon og trygge graviditets og fødselstjenester er livreddende. Men kvinner og ungdoms tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester i kriser og konflikter har lenge vært neglisjert av donorer, humanitære aktører og myndigheter.

Hvis Norge skal ta kvinner og jenters rettigheter på alvor, må Stortinget sørge for at tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter prioriteres også i kriser.

For mer informasjon:

Tor-Hugne Olsen
Daglig leder, Sex og Politikk
torhugne@sexogpolitikk.no
974 91 051

Sex og Politikk jobber for at alle som underviser i seksualitetsundervisning, barn og unge, skal ha tilgang til gode, deltakende, normkritiske og alderstilpassede verktøy for å lære og snakke om hvordan man får god seksuell helse. Vårt bidrag er utvikling av Uke 6, et gratis seksualitetsundervisningmateriell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag. I skoleåret 2017/18 var over 40% av grunnskolene i Norge påmeldt Uke 6. Evalueringer viser at underviserne i stor grad er veldig fornøyde med materiellet og at bruk av Uke 6 fører til både mer og bedre seksualitetsundervisning på skolene.