Pressemelding: Make Sexual Rights Great Again! – 23. januar markeres tre år med Trumps Global Gag Rule

Pressemelding: Make Sexual Rights Great Again! – 23. januar markeres tre år med Trumps Global Gag Rule

Ny forskning og analyse av konsekvensene presenteres på konferanse på Stortinget.

Den 23. januar markerer 3 år siden Trump signerte den såkalte Global Gag Rule (munnkurvregelen). Omringet av menn i mørke dresser og med et enkelt pennestrøk strupet Trump amerikansk helsebistand til organisasjoner som drev helhetlig arbeid for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), med mindre de fjernet sitt arbeid for trygg og lovlig abort. For å kunne fortsette å motta bistandspenger fra USA måtte mottakerorganisasjonene signere at de ikke skal tilby eller informere om aborttjenester, noe som har hatt store konsekvenser for helhetlig helsearbeid.

Denne dagen har Sex og Politikk og det norske Stortingsnettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter invitert Chloe Cooney, strategi og programdirektør fra Planned Parenthood Federation of America, og Elizabeth Sully, seniorforsker fra Guttmacher Institute, et ledende forskningsinstitutt på SRHR i USA og internasjonalt, til Oslo, for å presentere nye analyser og forskning på konsekvensene av denne politikken. Sammen med parlamentarikere fra Norge, Danmark, Sverige og Finland skal de delta på en konferanse på Stortinget hvor kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær fra Utenriksdepartementet, Marianne Hagen, skal innlede.

Analyser av konsekvensene av den amerikanske politikken viser at helsetjenester forringes, sivilt samfunn svekkes, samarbeid vanskeliggjøres og sentral ekspertise går tapt. Den globale dialogen og politikkutformingen for seksuelle rettigheter, blant annet retten til abort og rettigheter til LHBTIQ-personer, er også under sterkt press. Samtidig har flere land, inkludert Norge og de andre nordiske land, økt sin finansiering til arbeid med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter internasjonalt og motvirket en enda større negativ effekt.

Mye står på spill i det kommende presidentvalget i USA. Resultatet kan bli ytterligere negative eller positive konsekvenser for tilgangen til helsetjenester for kvinner og ungdom internasjonalt.

“Det er liten tvil om at i dagens situasjon er kvinners rettigheter og tilgangen til seksuelle og reproduktive helsetjenester ikke tilstrekkelig. Den ekstra finansieringen som flere land og aktører har bidratt med, inkludert Norge, har hjulpet for å unngå noe av de negative konsekvenser av munnkurvregelen, men behovene er fremdeles store”, sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

“Selv om de negative konsekvensene av munnkurvregelen allerede er synlige, vil det være vanskelig å se alt før etter flere år, og da vil det være for sent å gjenopprette den skaden som har skjedd”, forklarer Chloe Cooney fra Planned Parenthood Federation of America.

For mer informasjon og intervjuer med Sex og Politikk og våre gjester:
Kjersti Augland, seniorrådgiver i Sex og Politikk
22 11 55 13 / 91 73 35 74
kjersti@sexogpolitikk.no