Pressemelding: Bestemor og fastlegen skal lære mer om voksen sex

Pressemelding: Bestemor og fastlegen skal lære mer om voksen sex

Foreningen Sex og Politikk er i gang med å utarbeide et eget e-læreverktøy for eldre voksne og helsepersonell der hovedfokus er bedre seksuell helse for alle over 60 år. Stortingspolitikere fra SV, Ap, FrP og Høyre er bekymret for våre seksuelle rettigheter.

Nettsiden er en del av et større riksdekkende prosjekt som finansieres av Helsedirektoratet. E-læreverktøyet vil være gratis og åpent for alle via PC, lesebrett og mobil, og lanseres i løpet av høsten 2021.

Foreningen Sex og Politikk har vært i sterk vekst de siste årene, og besluttet på sitt årsmøte denne uken å utvide sitt virksomhetsområde til også å inkludere voksne eldre og seksuell helse.

Foreningen har vært en pådriver i arbeidet med å fremme selvbestemt abort, god seksualitetsundervisning og god og trygg tilgang til prevensjon i Norge. I fjor deltok over 50 prosent av norske ungdomsskoleelever i seksualitetsundervisningopplegget «Uke6». Nå er turen endelig kommet til de godt voksne.

«Eldre voksne er landets største seksuelle minoritet som er blitt grovt forsømt av helsevesenet,» uttaler seniorrådgiver Tore Aasheim, han er prosjektleder for prosjektet «Voksne eldre og seksuell helse».

«God seksuell helse kan være en viktig kilde til både livslyst og bedre livskvalitet, noe som får direkte innvirkning på bunnlinja for landets kommuner og samfunnet generelt. Voksne eldre må i minst like stor grad som alle oss andre, lære seg å skamme seg mindre og nyte mer, og helsepersonell må tilegne seg viktig kompetanse for å gi det helsetilbudet som bør forventes,» uttaler Aasheim.

Tverrpolitisk bekymring for seksuelle rettigheter

Det var ellers stortingsrepresentantene Heidi Lunde Nordby (H), Kari Elisabeth Kaski (SV), Tuva Moflag (Ap) og Åshild Bruun-Gundersen (FrP) som dro i gang årsmøtet med en diskusjon om hvordan man kan løfte seksuell helse og rettigheter i årets valgkamp.

Alle de fire politikerne var enige om at dette er viktige spørsmål, og at det er viktig å fremme kunnskap og innsikt for å sikre enn balansert debatt. Spesielt debatten omkring abort har en tendens til å bli styrt av følelser, fremfor kunnskap og fakta.

Representantene fra Høyre, SV, Ap og FrP uttrykte også bekymring for den internasjonale situasjonen for seksuelle og reproduktive rettigheter. Rettigheter som man tar for gitt fort kan bli tatt fra oss, og at det er viktig å holde opp trykket for seksuelle og reproduktive rettigheter, understreket de alle.

-Full kontroll over abortavgjørelsen

Foreningen Sex og Politikk har vært en pådriver for seksualitetsundervisning og abortrettigheter siden 1969, og i forbindelse med årets stortingsvalg har foreningen utarbeidet elleve anbefalinger til de politiske partiene som går på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Her heter det det blant annet at «de norske abortnemndene bør fjernes, minimum fram til uke 18» og at man krever «økt veiledning og støtte til de som ønsker abort, både før et valg tas og i etterkant».

Styreleder Berit Austveg som er lege og forfatteren av boken «Abort – en etisk argumentasjon», og som har jobbet med abort som globalt kvinnehelseproblem i 25 år, uttaler: «Det er på tide at den gravide får full kontroll over abortavgjørelsen, at Norge følger opp Verdens helseorganisasjons anbefaling om at abort kan skje i primærhelsetjenesten, og at rett til valg av abortmetode blir oppfylt.»

-Seksualitetsundervisning særdeles viktig

Sex og Politikk har siden 1969 (den gang Norsk forening for familieplanlegging) jobbet både nasjonalt og internasjonalt for at mennesker skal få tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester uavhengig av deres økonomi, geografi eller sosial bakgrunn.

I sin anbefaling til norske politiske partier skriver foreningen at «seksualitetsundervisning må inngå som en viktig del av Norges internasjonale arbeid, inkludert Norges utviklingssamarbeid» og «Norge må gjennomføre sine forpliktelser i oppfyllelsen av seksuelle rettigheter både i Norge og i sitt internasjonale arbeid.»

Tor-Hugne Olsen, daglig leder for Sex og Politikk understreker viktigheten av god seksualitetsundervisning: «I dag bruker rundt halvparten av alle norske grunnskoler vårt undervisningsmateriell «Uke6». God og kvalitetssikret seksualitetsundervisning fører til bedre seksuell helse, færre aborter og uønskede graviditeter, samt at barn og unge blir i bedre stand til lettere å si ifra om overgrep og uønsket seksuell adferd.»

Olsen minner om at seksuelle rettigheter også er menneskerettigheter, herunder retten til utdanning og informasjon.