PRESSEMELDING: Abortmedisin redder liv

PRESSEMELDING: Abortmedisin redder liv

Hvert år gjennomfører rundt 25 millioner kvinner verden over aborter under helsefarlige forhold. En ny rapport viser at abort ved bruk av pillen misoprostol hindrer at kvinner dør og blir skadet. Flere kvinner må få tilgang til og kunnskap om medikamentell abort.

56 millioner aborter gjennomføres hvert år. Omtrent halvparten av kvinnene som tar abort gjør det under helsefarlige forhold, og årlig behandles sju millioner for skader de har fått av en farlig abort.

Det viser en ny rapport fra International Planned Parenthood Federation (IPFF). Rapporten Her in charge: Medical abortion and women’s lives – A call for action lanseres fredag 28. september kl. 08.30 i OsloMets konferansesenter i Pilestredet 46.

– Rapporten viser det er de fattigste kvinnene som rammes hardest, mens de som har penger ofte kan betale seg til en trygg tjeneste, også hvor lovene er strenge. 99 prosent av dødsfallene som er resultat av utrygge aborter skjer i fattige land, sier Berit Austveg, lege og styreleder for Sex og Politikk, Norges medlem i IPPF.

Abortmedisinen blir lettere tilgjengelig

Rapporten viser at antallet kvinner som dør av farlige aborter har blitt omtrent halvert i løpet av de siste ti årene. Det skyldes mer liberale abortlover i noen land, men også mer bruk av tilgjengelige medisiner. I dag tas de fleste aborter ved hjelp av medikamenter og det blir sjeldnere brukt farlige metoder som gift eller å stikke gjenstander inn i livmoren i dag enn tidligere.

– Misoprostol er nokså lett å få tak i, selv der abort er ulovlig. Dette er et stort framskritt, sier Austveg.

I rapporten påpekes det at kvinner må få bedre tilgang til og kunnskap om medikamentell abort.

– Tilgang til seksualitetsundervisning, prevensjon, familieplanlegging og trygge og lovlige aborter er sentralt for å gi kvinner og jenter kontroll over egne kropper og liv, skriver utviklingsminister Nikolai Astrup i forordet til rapporten.

– Dette er vitalt for likestilling, og bidrar til å minske ulikheter mellom fattige og rike, understreker han videre i forordet.

I to tredjedeler av verdens land er det enten restriktive lover eller fullstendig forbud mot abort. De fleste landene med strenge lover ligger i Afrika og Latin-Amerika.

– Abort kan være et kontroversielt tema i internasjonal utviklingspolitikk, sier Jon Lomøy, direktør i Norad.

Han mener det er viktig å sikre flere kvinner mulighet til en tryggere abort med medikamenter.

– Norge har tatt til orde internasjonalt, blant annet i FN, for å sikre tilgang til trygge aborthelsetjenester. Norge støtter også sentrale aktører som arbeider for tryggere aborthelsetjenester, som rapportforfatterne IPPF, økonomisk, sier han.

Ta kontakt for å få rapporten tilsendt.

For mer informasjon:

Kjersti Augland
Seniorrådgiver, Sex og Politikk
kjersti@sexogpolitikk.no
917 33 574

Camilla Holst Salvesen
Rådgiver global helse, Norad
camilla.holst.salvesen@norad.no
934 39 824

Rapporten Her in charge: Medical abortion and women’s lives – A call for action er skrevet av International Planned Parenthood (IPPF). Sex og Politikk er det norske medlemmet i IPPF. Lanseringen av rapporten 28. september er et samarbeid mellom Sex og Politikk, Norad, Amathea, Norske Kvinners Sanitetsforening, OsloMet – storbyuniversitetet og Kilden kjønnsforskning.no.