Presidentvalget i USA: Folket i USA har stemt for endring og fremgang

Presidentvalget i USA: Folket i USA har stemt for endring og fremgang

Sex og Politikk feirer sammen med våre søsterorganisasjoner i International Planned Parenthood Federation (IPPF) og gratulerer USAs nyvalgte president Joe Biden med seieren.

Det er vanskelig å fatte omfanget av den globale skaden Trump-administrasjonen har påført seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og den enorme globale innsatsen og samarbeidet som nå kreves av president Biden for å gjenopprette skaden fra de siste fire årene.

Den amerikanske Global Gag Rule er fortsatt den største trusselen mot seksuell og reproduktiv helse. Under Trumps regjering ble Global Gag Rule (munnkurvregelen) gjeninnført, og organisasjoner og helseforetak i Det globale sør som utfører eller informerer om abort har mistet amerikansk bistand. IPPF og Sex og Politikk har bedt Biden om å holde sitt ord om å undertegne en utøvende ordre på sin første dag som president for å oppheve denne skadelige politikken. Framover håper vi at Biden-administrasjonen vil arbeide for en permanent opphevelse av Global Gag Rule.

Sex og Politikk og våre søsterorganisasjoner i IPPF nektet å undertegne Global Gag Rule fordi vi nekter å bli tvunget eller truet til å hindre tilgang til viktig, sikker og lovlig abort for kvinner over hele verden.

Tapet av amerikansk finansiering til seksuelle og reproduktive helsetjenester berørte for oss 53 prosjekter i 32 land, og fikk alvorlige konsekvenser for millioner av menneskers seksuelle og reproduktive helse, spesielt for kvinner, jenter og marginaliserte grupper.

Sex og Politikks daglige leder Tor-Hugne Olsen uttalte:

“I dag har USAs folk stemt for endring og fremgang.

De siste fire årene har USA vært styrt av machopolitikk, og har undergravd USAs internasjonale status og rykte som en global leder og forkjemper for menneskerettigheter.

Vi gleder oss veldig til denne nye æraen, og vil sammen med vår amerikanske søsterorganisasjon Planned Parenthood Federation of America og andre presse på for permanent opphevelse av Global Gag Rule, for å sikre at tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester skal bli en realitet for alle, overalt. »

For videre kommentarer kontakt daglig leder Tor-Hugne Olsen på 488 42 771 eller kommunikasjonsrådgiver Nina Krizan på 450 11 017.