Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep

Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep

Sex og Politikk starter et landsoppfattende prosjekt rettet mot de som skal jobbe med de yngste barna våre, i samarbeid med den anerkjente sexologen Margrete Wiede-Aasland, for å bruke positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep.

I forbindelse med Arendalsuka 2022 presenterer Sex og Politikk alene, og i samarbeid med andre aktører, flere prosjekt. Onsdag stilte prosjektleder Margrete Wiede-Aasland i sitt foredrag spørsmålet: «Kan kunnskap om positiv seksualitet forebygge seksuelle overgrep?»

«Ja,» mener sexologen, som nå innleder et samarbeid med foreningen Sex og Politikk.

Alle som jobber med barn og unge forventes å undervise og ha et godt og faktabasert forhold til barna og ungdommenes seksualitet. Dessverre har seksuell helse og seksualitet liten plass i opplæringen av yrkesgruppene som har spesielt ansvar for våre barn og unge.

De neste to årene skal Wiede-Aasland og Sex og Politikk jobbe med et prosjekt som spesielt retter seg mot institusjoner som utdanner barnehagelærere og andre som jobber med små barn.

Sex og Politikk har tilrettelagt seksualitetsundervisning for grunnskolen og videregående i mer enn ti år, mens dette prosjektet retter seg mot de som jobber med barna: barnehagelærere, barnevernet og andre. I dette arbeidet har Sex og Politikk knyttet til seg Margrete Wiede-Aasland, en av de absolutt største kapasitetene på fagfeltet barn og seksualitet i Norge.

Margrete Wiede-Aasland er spesialist i sexologisk rådgivning og seksualitetsundervisning, samtaleterapeut, pedagog, forfatter og æresmedlem i Norsk forening for klinisk sexologi. Wiede-Aasland skal lede prosjektet «Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep». Prosjektet støttes av Helsedirektoratet.

«Gjennom prosjektet ønsker vi at barnehagelærerstudenter og andre som jobber med små barn skal få kunnskap om barna og seksualiteten, om positiv seksualitet og at studentene forstår viktigheten av å snakke om den positive seksualiteten og hva det innebærer. Jeg ønsker og håper at studentene skal kunne bidra til at barna får et trygt forhold til seg selv, og på lang sikt et godt forhold til kroppen sin og seksualiteten,» sier Wiede-Aasland. Hun fortsetter:

«Det er viktig at studentene på en god måte får mot til å informere barna også om incest og seksuelle overgrep på en måte som er tilpasset barnas alder og modning. Jeg ønsker at studentene skal få trygghet til å snakke med barna om hele kroppen, om følelser, identitet, om hvordan barn kan bli til, om ulike familier, om seksualitet og om seksuelle overgrep,» forklarer Wiede-Aasland.

«Sex og Politikk har lenge jobbet for at seksuell helse og rettigheter skal få en større plass i undervisningen av de som skal jobbe med våre barn og unge. På sikt ønsker vi at studiestedene selv forankrer dette i ledelsen, og har dette som pensum for studenter i hele Norge,» forklarer daglig leder Tor-Hugne Olsen i Sex og Politikk.

«Vi er glade for å nå har fått støtte til å utvikle noe for de som utdanner seg for å ta seg av de minste og mest sårbare blant oss. Vi er spesielt glade for at Margrete Wiede-Aasland har sagt ja til å bistå oss i dette arbeidet,» uttaler Olsen.

Undervisningssteder rundt om i landet som utdanner barnehagelærere og andre som jobber med barn, kan melde seg på prosjektet og uten kostnader få et to-dagers opplegg med teori og praktiske øvelser fra Sex og Politikk med Margete Wiede-Aasland.