Politiske partier søker kunnskap hos Sex og Politikk

Politiske partier søker kunnskap hos Sex og Politikk

Flere ulike partier tar kontakt med Sex og Politikk for å finjustere sine partiprogram om seksuell helse. Denne gangen var det AUF som kom på besøk.

I disse dager jobber AUF med et førsteutkast til politiske programmer som skal vedtas på høstens landsmøte. Tre av de åtte representantene som skal lage utkastet til det politiske programmet som omhandler likestilling besøkte nylig Sex og Politikk for å få innspill til programmet. AUF stilte med Emil Stenhaud (fylkesleder for AUF Akershus), Aurora Bratteli (AUF Oslo) og Fredrik Sørlie (leder for likestilling- og inkluderingsarbeidet i AUF). De møtte assisterende daglig leder for Sex og Politikk Kjersti Augland, seniorrådgiver Tore Aasheim og midlertidig leder for SNU (Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom) Kaspara Jonsen Lindberg.

 – Dette er det største langsiktige prosjektet vi gjør på likestilling, og vi pleier å gå gjennom slike programmer omtrent hvert fjerde år. Da har vi et tema som skal løpe over en fireårsperiode, og som vi skal bruke som vårt redskap opp mot Arbeiderpartiet. Dette skal bli et dokument vi kan bruke som oppslagsverk, forteller Sørlie.

Samtalen gikk inn på flere ulike tema Sex og Politikk og SNU arbeider med: internasjonalt arbeid, seksualitetsundervisning, abort, sexarbeid og eldre.

Ønsker økte tilskudd

Om seksualitetsundervisning sier Augland at Sex og Politikk jobber for at det politisk skal spesifiseres økte tilskudd til grunnopplæringen for å styrke seksualitetsundervisning i skolen.

– Etter dere vedtok deres politikk forrige gang har vi hatt Kunnskapsløftet, som kom i 2020. Nå er seksualitetsundervisning bedre forankret i læremålene, og det er vi veldig fornøyde med. Men det vi er bekymrede for, er at den finansielle innsatsen ikke er blitt styrket. Formelt er temaet forankret i læreplanen, men det er ikke økte midler til å jobbe med det. I fjor ble det faktisk en reduksjon i de økonomiske tilskuddene, utdyper Augland.

Jonsen Lindberg fra SNU trekker frem en av sakene de arbeider mye for: samtykkelov.

– Det vi jobber mest intenst med nå er innføring av en reell samtykkelov. Vi tenker det er viktig å fortsette kampen for en god samtykkelov som omfatter all voldtekt. Vi er redde for at den nye lovgivningen ikke kommer å omfatte all voldtekt dersom den ikke er heldekkende. Det vi ønsker er en ja-er-ja-modell, hvor det skal foreligge et aktivt samtykke for at det ikke skal være voldtekt.

Hen understreker også et annet hovedpunkt for SNU i forlengelsen av dette: seksualitetsundervisning.

– Det er viktig å innføre god seksualitetsundervisning på skolen som er grunnleggende, slik at man faktisk forstår hva samtykke er. Det er også en del av kampen for en samtykkelov.

Sexarbeid og autonomi

Samtalen gikk også inn på politikk som omhandler sexarbeid. Seniorrådgiver Aasheim trekker frem autonomi-begrepet i samtalen og forteller at Sex og Politikk ser på sexarbeid ut fra et menneskerettighetsperspektiv. Han understreker at det er viktig å skille mellom begreper som menneskehandel og sexarbeid.

– Menneskehandel og sexarbeid er ikke det samme. Av respekt for de som driver med sexarbeid og som ikke er offer for menneskehandel, er det viktig at man er nøye med å skille mellom begrepene. Menneskehandel og vold er straffbart etter straffeloven, og personer som utfører sexarbeid ønsker ikke å bli betegnet som offer så lenge det er et selvstendig og frivillig valg.

Etter møtet mellom våre to organisasjoner var vi nysgjerrige på hva AUF fikk ut av møtet:

– Vi har fått veldig mange gode råd til hvordan vi kan utvikle politikken vår videre, og nye perspektiver som er viktige i å fornye vår politikk. Og så tenker vi at den er up-to-date egentlig, svarer Emil Stenhaud.

AUF på besøk hos Sex og Politikk: F.v. Fredrik Sørlie, Kaspara Jonsen Lindberg, Kjersti Augland, Tore Aasheim, Aurora Bratteli og Emil Stenhaud.