Parlamentarikertur til Malawi, september 2016

Parlamentarikertur til Malawi, september 2016

Møter med hiv-positive ungdommer, kvinnelige sexarbeidere og LHBTI aktivister i verdens fattigste land gjør inntrykk. Det er ingen tvil om at seksuelle rettigheter er like viktig i et av verdens fattigste land som i et av verdens rikeste!

Denne måneden arrangerte vi en tur til Malawi, et av Norges hovedsamarbeidsland for bistand, sammen med stortingsnettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) representert ved Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre.

Bakgrunnen for turen er at Malawi diskuterer flere lover innen SRHR og vår søsterorganisasjon i Malawi, Family Planning Association of Malawi (FPAM) ønsket at vi kunne bidra i disse diskusjonene, siden Malawi er et av de tolv fokuslandene for norsk bistand. Thokozani Mbendera, daglig leder i FPAM deltok på vår konferanse om initativet Family Planning 2020, som fant sted på Stortinget i mai. Han presenterte situasjonen i Malawi, hvor strenge lover i forhold til reproduktiv og seksuell helse er en viktig årsak til at mer enn 60% av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Han overbeviste oss om viktigheten av at vi ble kjent med de diskusjonene som finner sted i Malawi. Sex og Politikk organiserte derfor, med støtte fra European Parliamentary Forum on Population & Development en tur til Malawi nå i september.

FPAM organiserte et tett program for oss, som startet med lederen for Malawis parlament. Vi snakket med ham om viktigheten av SRHR og bedre inkludering av kvinner i samfunnet og arbeidslivet for et lands økonomi og viktigheten av å kunne kontrollere antall barn en får gjennom tilgang til prevensjon for å oppnå dette. Heidi påpekte at likestilling gjennom kvinners økte deltakelse i arbeidslivet siden 1970-tallet har vært mer avgjørende for Norges økonomiske suksesshistorie enn oljevirksomheten. Lignende diskusjoner fant i løpet av uka sted med helseministeren, lederen av parlamentets helsekomite og andre politikere. De var enige i mange av utfordringene og virkemidlene, men når det gjaldt forslaget til ny abortlov, spriket meningene. De framhevet særlig at parlamentet nettopp vedtok en ny lov som forbyr barneekteskap.

I Malawi er det imidlertid ikke bare de valgte politikerne som har makt. Det finnes et system med lokale ledere («chief»er). Vi møtte senior chief Imkosi Kachindamoto som har vært i Norge flere ganger og snakket om sitt engasjement mot barneekteskap. Kachindamoto er den eneste kvinnelige senior chiefen i Malawi. Den imponerende lederen har blitt til en respektert rollemodell da hun klarte å annullere over 800 barneekteskap i sitt område. Barneekteskap er på tross av loven fortsatt ganske vanlig i Malawi. Jenter som blir gravide eller gifte fortsetter som regel ikke sin skolegang. Da vi besøkte Kachindamotos distrikt ble vi forklart på hvilken måte forbud av barneekteskap har påvirket deres samfunn og hvordan samfunnet har organisert seg for å hjelpe jenter som har blitt gravide til å fortsette med skolegang. Alle er del av å skape en bedre fremtid for jentene – familier, mødregrupper, landsbysjefer (local chiefs), skole og politi.

En annen viktig gruppe i forhold til lover og praksis i Malawi er de religiøse lederne. Kirkens Nødhjelps lokalkontor organiserte et møte med noen av de viktigste religiøse lederne i landet hvor vi diskuterte religionens rolle i forhold til SRHR i Malawi. Rundt 80% av befolkningen er kristne (hvorav de fleste er katolikker) og nesten 20% er muslimer, og religiøse ledere har en meget stor innflytelse på politikken og hverdagslivet. Temaer som tilgang til trygg og lovlig abort og rettigheter for LHBTI-personer er spesielt betente.

Særlig forslaget til ny abortlov har skapt debatt. Den gjeldende loven ble introdusert av den britiske kolonimakten i 1861 og tillater abort kun i tilfeller hvor mors liv er i fare. Det nye forslaget vil tillate abort også i tilfeller av voldtekt, incest, fare for mors fysisk og mental helse og misdannelse av fosteret. Vi snakket med representanter fra Ipas og Coalition for Prevention of Unsafe Abortion (COPUA)om situasjonen. Rundt 70 000 ulovlige aborter blir utført i Malawi hvert år, og rundt 1000 aborter fører til komplikasjoner. Hele 70% av mødre-dødeligheten er direkte konsekvens av utrygge aborter.

Vi fikk mulighet til å møte representanter fra Center for the Development of People (CEDEP), som jobber for å fremme rettigheter til LHBTI-personer, og fortalte oss om den viktige og vanskelige jobben de gjør. Også her er det lovgivningen engelskmennene introduserte på 1800-tallet som formelt gjelder. Her har imidlertid regjeringen innført et moratorium, slik at ingen lenger arresteres, men LHBTI-miljøet i Malawi møter fortsatt mange fordommer, vold og forfølgelse.

Malawi er landet med den største befolkningsveksten i Sør- og Øst-Afrika. I de siste 10 år vokste befolkningen fra rundt 9 millioner til rundt 17 millioner. For å skape en bærekraftig utvikling i landet er SRHR helt avgjørende. Vi hadde den æren av å møte Malawis førstedame som er FPAMs høye beskytter. Her var diskusjonen noe hemmet men hennes interesse for vårt besøk var flott, selv om det Heidi sa om abort og LHBT rettigheter ble oversett av både henne og mediene som var til stede.

Alle er enige i at prevensjon av tenåringsgraviditet, mødredødelighet, hiv-smitte og seksuell vold, samt promotering av likestilling av kvinner og jenter er meget viktig for landets framtid. Utfordringen er å omgjøre denne enigheten til praksis. FPAM var et hyggelig bekjentskap. De er respektert og velkjent både for sitt politiske påvirkningsarbeid og sitt arbeid på bakken gjennom faste og mobile klinikker og ungdomsklubber som tilbyr helsetjenester og informasjon, med et mål om å nå de fleste mulige, spesielt utsatte grupper. Vi er stolte av deres arbeid og vi gleder oss til videre samarbeid.