Påmeldingen til Uke 6 har åpnet

Påmeldingen til Uke 6 har åpnet

Når Uke 6 2016 lanseres i februar har kampanjen 6-årsjubileum. Hvilken bedre måte kan vi feire dette jubileet på enn med et undervisningsmateriell til hele grunnskolen?

I 2011 rullet seksualundervisningsmateriellet Uke 6 ut i norske skoler for første gang. Siden den gang har antall undervisere og antall elever som har mottatt undervisningen slått rekorder hvert år. Over 56.000 elever fra 4.-7. klasse fra 665 av landets grunnskoler over hele landet deltok i årets kampanje. I Uke 6 2016 planlegger vi å nå ut til enda flere, med mål om å styrke barn og unges evne til å ta gode valg knyttet til trivsel, rettigheter, relasjoner, seksualitet og helse.

Nå også til de yngste elevene
Takket være vårt samarbeid med Helsedirektoratet har Uke 6 blitt utvidet med materiell til 1.-3. trinn. Kampanjen for dette skoleåret omfatter derfor for første gang samtlige klassetrinn i grunnskolen.
Vi er veldig stolte over at vi nå vil kunne tilby et alderstilpasset undervisningsmateriell til de yngste elevene. Materiellet skal støtte underviserne i å ta viktige samtaler med elevene om følelser, kroppen, vennskap og trivsel. Det overordnede målet med undervisningen er å fremme helse og trivsel, samt forebygge mobbing, diskriminering og krenkelser. En viktig del av dette er å styrke elevenes evne til å legge merke til og gi uttrykk for ja- og nei-følelser i kroppen og kunne lese og vise respekt for andres grenser. Det er dette seksualundervisningen handler om i de yngste klassene.

Jubileumspakke med fem ulike temamateriell
Sex og Politikk sitt nye undervisningsmateriell vil sendes ut i desember, slik at underviserne kan forberede seg til kampanjeuken i uke 6, 2016. Vi kommer til å tilby grunnmateriell for 1.-3. trinn, 4.-7. trinn og 8.-10. trinn, i tillegg til elevnettsiden for 7.-10. klasse www.sexfordeg.no. Materiellet vil inneholde spill, filmer og øvelser som legger opp til dialog og refleksjon. I anledning 6-årsjubileet lanseres også en jubileumspakke som inneholder fem ulike temamateriell:
Familier (4.-7. trinn og 8.-10. trinn)
Mine og dine grenser (7.-8. trinn og 9.-10. trinn)
Å være seg selv (7.-8. trinn og 9.-10. trinn)
Din kropp – ditt liv – ditt valg (7.-8. trinn og 9.-10. trinn)
Materiellet er direkte knyttet til kompetansemål i blant annet norsk, KRLE, naturfag og samfunnsfag og til det generelle læreplanverket. I tillegg kan det brukes i arbeid med elevenes psykososiale læringsmiljø.

– Uke 6 tilrettelegger for en kunnskaps- og rettighetsbasert seksualundervisning, som er essensielt for å fremme barn og unges helse og trivsel, forklarer rådgiver i Sex og Politikk Nora Mehsen. – Refleksjon over emner som identitet, trivsel, følelser, helse og kjønn kan gi unge mennesker kunnskap, holdninger og ferdigheter de trenger for å gjøre informerte valg, nå og i fremtiden.

Undervisere i skolen som ønsker å melde seg på til Uke 6 i jubileumsåret kan gjøre det ved å klikke her.