Påmeldingen til Uke 6 2015 er i gang!

Påmeldingen til Uke 6 2015 er i gang!

Gratis materiell til undervisning i naturfag, samfunnsfag, RLE og norsk

«Uke 6, 2015» tilbyr gratis materiell til undervisning i naturfag, samfunnsfag, RLE og norsk på 4.-7. og 8.-10. trinn. Materiellet er utarbeidet med støttet fra Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Materiellet byr på mange og varierte øvelser til dialog og undervisning om blant annet familier, kjønn, kropp, likestilling, grensesetting og språkbruk. Øvelsene er klare til bruk og beskriver mål, gjennomføring, tidsbruk og gir fakta samt veiledende tips til undervisningen. Du kan fritt velge hvilke øvelser du ønsker å bruke og når – ut fra dine vurderinger om elevenes behov, mål for undervisningen, og hvor mye tid du har til rådighet. Det finnes også en tilhørende elevnettside for elever på 7.-10. trinn, www.sexfordeg.no.

Påmelding er gratis og uforpliktende, men nødvendig for å få sendt deg informasjon og riktige linker til det elektroniske materiellet. Du kan lese mer om kampanjen «Uke 6» og melde deg på her.

I 2014 er det oppgitt at 60 000 elever på 7.-10. trinn skal få undervisning fra vårt materiell. Kommentarer fra undervisere som benyttet materiellet «Uke Sex 2014», er blant annet:

«Stoffet er knyttet direkte opp til målene i fagplanen. Detaljert beskrivelse av mål. BRA!»
«Fint opplegg, elevene var engasjerte og ønsket seg flere timer om temaet»

Om det er noe du lurer på, send oss gjerne spørsmål på e-post til uke6@uke6.no.