Ønsker Stortinget å ramme seksualitetsundervisningen i norske skoler?

Ønsker Stortinget å ramme seksualitetsundervisningen i norske skoler?

Seksualitetsundervisningen i den norske skolen synes å ramle mellom to minister-taburetter. Alle mener den er viktig, men ingen vil tydeligvis betale for å gi norske barn og unge helhetlig seksualitetsundervisning.

I Norge er det bred politisk enighet om at seksualitetsundervisning er viktig og bra for barn og unge. Vi vet at seksualitetsundervisning er et viktig verktøy for å bidra til at barn og unge vokser opp med et trygt og positivt forhold til kropp, seksualitet og relasjoner. 

Likevel kutter myndighetene i støtten til tross for det prekære behovet for å sikre at elever i norske klasserom får den undervisningen de ønsker og har rett på. Bare for noen uker siden fikk aktørene som arbeider med seksualitetsundervisning i skolen, inkludert Sex og Politikk som er den største aktøren på fagområdet i Norge, kutt i støtten til sitt arbeide fra Helsedirektoratet. 

Gjennom alle undersøkelser om seksualitetsundervisning,den siste fra 2022, kommer det tydelig frem at verken lærere eller elever er tilstrekkelig fornøyd med den seksualitetsundervisningen som blir gitt, og de ønsker støtte og verktøy for å forbedre den. Særlig er dette viktig siden vi i Norge fikk nye læreplaner i 2020, som skal sikre at elevene får god og helhetlig seksualitetsundervisning.

Dramatisk kutt i 2023

Den 31. mars fikk Sex og Politikk et vedtak fra Helsedirektoratet der de kutter drastisk i støtten til «Uke 6», en kampanje med materiell som dekker alle tema innen seksualitetsundervisning. Uke 6 er i særklasse det mest brukte materiellet for seksualitetsundervisning i skolen, og brukes av undervisere ved over 50 prosent av skolene i Norge. Deltakelse i «Uke 6» har vært særlig høy siden de nye læreplanene kom.

I vedtaket fra Helsedirektoratet ligger ingen kritikk av opplegget, men en forventning om at på grunn av de nye læreplanene bør kunnskapssektoren finansierer en større del av seksualitetsundervisning enn det de har gjort hittil. Dette har det ikke blitt tatt hensyn til i revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt i dag.

«Vi er i en situasjon der alle er enige om at seksualitetsundervisningen i Norge må styrkes, og ikke reduseres. Derfor er vi virkelig bekymret for hva kuttene fra Helsedirektoratet vil ha å si for vårt videre arbeid med vårt seksualitetsundervisningstilbud,» uttaler daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen.

«Barn og unge fortjener at dette arbeidet tas på alvor. Vi tror egentlig ikke politikerne på Stortinget vil at denne viktige innsatsen skal falle mellom to stoler. Vi i Sex og Politikk får veldig gode tilbakemeldinger fra lærere og helsesykepleiere over hele landet for de undervisningsressursene til seksualitetsundervisning vi produserer. Vi håper Stortinget sikrer at «Uke 6» for grunnskolen og vårt nye materiell for videregående skole «Uke 16» får tilstrekkelig med tilskudd. Dette for å sikre at lærere har et variert utvalg av verktøy å benytte seg av i sin seksualitetsundervisning,» forklarer Tor-Hugne Olsen.