Nytt styre i Sex og Politikk

Nytt styre i Sex og Politikk

På årsmøtet 22. mai 2017 ble nytt styre i Sex og Politikk valgt. Vi ønsker velkommen til ny nestleder Elisabeth T. Swärd fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) og til nye styremedlemmer, stortingsrepresentanten Heidi Nordby Lunde og psykologen Reidar Jessen.

Styret i Sex og Politikk

Styreleder: Johannes Rindal
Nestleder: Elisabeth T. Swärd, Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.)

Styremedlem: Elizabeth Hartmann
Styremedlem: Reidar S. Jessen
Styremedlem: Heidi Nordby Lunde
Styremedlem: Joar Svanemyr
Styremedlem: Maria Lægreid Haldorsen, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)

Varamedlem: Hildegunn Bomnes, Stiftelsen Amathea
Varamedlem: Andrea Lie