Nytt styre i Sex og Politikk!

Nytt styre i Sex og Politikk!

Sex og Politikk har valgt nytt styre i organisasjonen. Det nye styret er svært mangfoldig, og har solid internasjonalt fokus, og består av mange med flere år bak seg i bistandspolitikken.

Ny nestleder

Leder Berit Austveg var ikke på valg på årsmøtet, men har fått med seg Stephen Nadir Jørstad i arbeidsutvalget for to år. Han har lang erfaring innen politikk og organisasjonsdrift, og arbeider i Skeiv Ungdom. Jørstad har høy arbeidskapasitet, motivasjon og ønsker å bruke sin kunnskap til å bygge opp Sex og Politikk til en enda sterkere SRHR-organisasjon nasjonalt og internasjonalt. Jørstad er selv en skeiv mann og brenner spesielt for tematikken SKK (Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk).

Styret

Vi har flere nye medlemmer i styret, i tillegg til Aileen Bjørnstad fra medlemsorganisasjonen LUNAR, som ikke var på valg i år.

Jon Lomøy er valgt som nytt styremedlem fra 2021. Han har lang internasjonal erfaring fra blant annet tidligere direktør i Norad, OECD, diplomat og ambassadør på en rekke Afrikanske ambassader. Med hans bakgrunn og brennende engasjement for internasjonalt arbeid og SRHR bidrar han med stor kunnskap inn i styret.

Felix Volpe er valgt inn som styremedlem for de neste to årene, og har til tross for sin unge alder lang erfaring fra politikken som bla bystyrerepresentant i Skien Kommune, verv i studentpolitikken, Europeisk Ungdom og AUF. Volpe har helt siden 16 årsalderen jobbet politisk for skeives rettigheter og kvinners rettigheter, og kan derfor bidra stort inn styret.

Hildegunn Bomnes er tidligere generalsekretær i Stiftelsen Amathea og har god kjennskap til SRHR, organisasjonslivet og Sex og Politikk. Hun har spesielt mye kunnskap innenfor reproduktiv helse med fokus på abort, og har erfaring innen organisasjonsledelse.
Bomnes har de siste to årene vært vara i styret til Sex og Politikk.

Thea Caroline Zwahlen har lang erfaring i Seksualpolitisk nettverk for ungdom, hvor hun er internasjonalt ansvarlig i sentralstyret. Hun har vært delegat til deres europeiske paraplyorganisasjon, YSAFE, og er samfunnsviter. Thea har også erfaring fra Juicebox, et nettverk for kvinners seksuelle frigjøring. The satt som vara til styret i Sex og Politikk ifjor.

Varamedlemmer

Tora Toreng har bred erfaring med internasjonal- og bistandspolitikk fra en rekke tillitsverv i FIVAS, Røde Kors og Samfunnsviterne, samt arbeid med fengslede kvinner i Nepal. Toreng arbeider i dag som seksjonsleder og rådgiver for NOREC, og vil kunne bidra godt med sin kunnskap som varamedlem i styret.

Julie Karima Berg har hatt en rekke verv i blant annet Røde Kors, og har jobbet i tett samarbeid med NORAD. Julie brenner spesielt for barn, unge og kvinners rettigheter innenfor SRHR på et internasjonalt nivå, noe hun har arbeidet med blant annet i Zambia. Julie brenner spesielt for organisasjonsstyring, prosjektledelse og ser stort potensiale i å utvikle Sex og Politikk sin eksterne kommunikasjon for spre kunnskap om vårt arbeid.

Malin Westermann er vararepresentant for Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, og Kristine Bjartnes er de ansattes representant i styret.