Nytt skoleår, nye læreplaner, nye verktøy for seksualitetsundervisning i skolen

Nytt skoleår, nye læreplaner, nye verktøy for seksualitetsundervisning i skolen

Norges mest populære seksualitetsundervisningsopplegg, Uke 6, er nå oppdatert i forhold til de nye læreplanene.

I høst trer fagfornyelsen i kraft, som gir rom for mer seksualitetsundervisning på timeplanen. Det er en god nyhet for norske skoleelever. Samtidig er seksualitetsundervisning ikke viet mye plass i lærerutdanningen, og kan oppleves ekstra utfordrende for mange undervisere.

«Vi er stolte over å ha politikere i Norge som brenner for seksualitetsundervisning», sier daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen. «Når sivilsamfunnsorganisasjoners spisskompetanse og dedikasjon amplifiseres med offentlige midler og engasjement, gir det varige resultater. Det er imidlertid viktig å huske at god seksualitetsundervisning er ‘ferskvare’, som hele tiden må oppdateres, suppleres og tilrettelegges. Vår jobb tar aldri helt slutt.»

Utdanningsmyndighetene i Norge er opptatt av at elever over hele landet og i alle aldre fortjener god undervisning om kropp, følelser, kjønn, identitet og seksualitet. Seksualitetsundervisning er obligatorisk i den norske skolen og nedfelt i læreplanverket.

«Jeg er veldig glad for at det i de nye læreplanene er kompetansemål knyttet til seksualitet, kropp, kjønn og grensesetting en del av de tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. God og helhetlig seksualitetsundervisning handler også om hvordan lærerne planlegger og gjennomfører opplæringen. En god seksualitetsundervisning er en undervisning der takhøyden for å stille spørsmål er stor og det ikke er flaut å være nysgjerrig på egne følelser og kropp. Det er min erfaring fra mange år som lærer at elevene ønsker mer seksualitetsundervisning, at det er et behov for samtaler med voksne de har tillit til, og at temaene de i særlig grad ønsker å lære mer om er lyst, utforsking, rus, grensesetting, integritet og samtaler om juridiske gråsoner.» Dette sier statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet, som var med på lanseringen av splitter nytt Uke 6-opplegg.

Den siste mandagen i august åpnet Nordpolen skole i Oslo dørene for Anja Johansen og Uke 6-teamet i Sex og Politikk. Elever fra 10. trinn testet ut ny utgave av Norges mest populære seksualitetsundervisningsopplegg. Det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring har en god alliert i tiåringen Uke 6!

Informasjon om Uke 6

Uke 6 er et alderstilpasset undervisningsopplegg som omhandler temaer som kropp, kjønn, identitet, følelser og seksualitet, og er direkte knyttet til relevante kompetansemål for grunnskolen fra 1. til 10. trinn. Øvelsene er klare til bruk og angir kompetansemål, tidsbruk, beskrivelse av gjennomføring og tips til underviseren. Undervisningsopplegget er gratis tilgjengelig for nedlastning gjennom hele skoleåret, og finnes på bokmål, nynorsk og samisk.

I skoleåret 2020-21 trer fagfornyelsen i kraft i den norske skolen, med nye fagplaner for alle trinn. Uke 6-opplegget har derfor gjennomgått en real makeover i tråd med nye læringsmål og er blitt mer oversiktlig. Det nye opplegget for ungdomsskolen er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og samisk kommer i løpet av høstsemesteret.

Med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet og fra i år også Sametinget, har Uke 6 i løpet av ti år vokst til å bli landets mest brukte opplegg for seksualitetsundervisningen, med over 40 prosent av norske grunnskoler registrert i forrige skoleår. Ni av ti av de som har brukt Uke 6 før vil anbefale opplegget til en kollega. Uke 6 lages og tilbys av Sex og Politikk.

Presseoppslag