Nytt håp for seksuelle rettigheter med Biden

Nytt håp for seksuelle rettigheter med Biden

Når Joe Biden og Kamala Harris trer inn i Det hvite hus 20. januar, er det ikke bare forventet endringer i USAs utenrikspolitikk, men det er også vekket nytt håp om framgang for en rekke menneskerettighetsspørsmål, herunder likestilling og seksuelle rettigheter.

Skrevet av Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk, og Kristine Bjartnes, rådgiver i Sex og Politikk. Publisert i Dagsavisen 4.12.2020.

Siden 2017 har vi vært vitne til et USA som har gått til angrep på multilateralt samarbeid og seksuelle rettigheter globalt. Et svært alvorlig utfall av Trumps politikk er den såkalte «Global Gag Rule». All amerikansk helsebistand til organisasjoner som utfører eller gir rådgivning om abort er stanset. Dette har hatt og har fremdeles enorme konsekvenser for millioner av menneskers helsetjenester over hele verden, spesielt for kvinner og jenter i marginaliserte samfunn. Men dette er intet nytt. Siden Reagan først innførte «Global Gag Rule» i 1984, er politikken blitt iverksatt av alle republikanske presidenter, for deretter å bli fjernet av demokratene.

Joe Biden vekker håp hos menneskerettighetsaktivister verden over. Skal vi tro løftene hans, vil den amerikanske regjeringens holdninger til rettigheter for kvinner og LHBTI-personer omdefineres så snart han har troppet på som president. På sin første dag har han lovet å oppheve «Global Gag Rule». I tillegg til å bli med i Verdens helseorganisasjonen igjen (WHO). Biden har også lovet et gjennomgående fokus på likestilling, blant annet gjennom å opprette et likestillingsråd som skal lede og koordinere regjeringens politikk som har innvirkning på kvinner, inkludert i utenrikspolitikken.

Valget av Joe Biden ser med andre ord ut til å være godt nytt. Men det gjelder at det ikke bare blir med løfter. Den norske regjeringen må oppfordre Biden-administrasjonen til permanent opphevelse av “Global Gag Rule”, slik at den skadelige loven aldri igjen vil kunne gjeninnføres av fremtidige presidenter. Vi heier på USAs gjenopptagelse av sin fulle støtte til seksuelle rettigheter, noe som vil ha svært positiv innvirkning på kvinners og jenters liv og helse verden over.

Hvilke konsekvenser har covid-19 og det amerikanske presidentvalget for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter globalt? 24. november ble avholdt et digitalt møte i regi av Sex og Politikk og Stortingets nettverk for SHRH.