Nytt forskningsprosjekt om voldtekt

Nytt forskningsprosjekt om voldtekt

Forskningsprosjekt ønsker å nå voldtekstutsatte som ikke har vært på overgrepsmottak.

Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er i gang med et nasjonalt forskningsprosjekt om seksuelle overgrep som heter TRUST.

Fra januar 2023 har de rekruttert utsatte fra overgrepsmottak, men nå ønsker de også å komme i kontakt med utsatte som ikke har vært på et overgrepsmottak. Denne uken lanserer NKVTS derfor en kampanje i sosiale medier for å rekruttere flere deltakere til studien. Sex og Politikk er en av organisasjonene som har åpnet sine sosiale kanaler for prosjektet.

Seksuelle overgrep rammer mange kvinner og menn i den norske befolkningen. Likevel vet man for lite om hvilken hjelp og støtte som gis i tiden etter et overgrep, og hvordan utsatte opplever den hjelpen de får.

For å finne ut mer om dette inviterer NKVTS alle over 16 år som har opplevd et seksuelt overgrep i løpet av det siste året til å delta i studien.

Gjennom spørreskjema eller intervju vil man undersøke hvordan det går med deltakerne over tid, deres tanker om hendelsen, og hvilke erfaringer de har i møtet med hjelpe- og rettsapparatet og deres eget sosiale nettverk.

Den overordnede målsettingen med studien er å forbedre helse og livskvalitet for utsatte av seksuelle overgrep, og forebygge langvarige skadevirkninger. Gjennom denne studien vil man få mer kunnskap om hvordan erfaringer med hjelp og støtte kan påvirke utsatte sin helse og tillit til samfunnet, og om hvilken hjelp og oppfølging de trenger for å få det bedre.

I hele år har har senteret rekruttert utsatte fra overgrepsmottak i hele Norge, og det skal de fortsette med, men de vil nå utvide studien og ønsker også å snakke med utsatte som ikke har vært på et overgrepsmottak, som kanskje til og med hører til det som ofte blir referert til mørketall, de som så langt har falt utenfor statistikkene. Dette er deres sjanse til å bli hørt.

Ønsker du mer informasjon eller vil du å bidra til studien kan du ta kontakt via denne lenken.

Her er et par eksempler på hvordan annonsene på sosiale medier ser ut: