Nyheter fra befolkningskommisjonen

Nyheter fra befolkningskommisjonen

Norge er ikke tydelig nok

Skrevet av: Kjersti Augland 10.04.2014

Akkurat nå sitter jeg i konferanserom 1 i FN-bygget og følger med på hva de ulike landene rapporterer. Hva de har oppnådd i sine respektive land og hva de mener må være fokuset i det videre arbeidet framover.

Norge er kjent for å være en progressiv aktør på den internasjonale arenaen. Derfor er det skuffende at Norge, i sitt innlegg i dag, ikke holdt fanen så høyt som mange av oss hadde håpet på, og rett og slett regnet med. De virket mer opptatt av å skryte av Norge enn å sette SRHR på den internasjonale agendaen. De nevnte ikke tydelig SRHR for alle eller retten til fri abort eller seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Hvor er engasjementet hos Norge for dette arbeidet? Det var desverre ikke tydelig i dag. Både Sverige, Storbritannia og USA var krystallklare i sine innlegg på retten til seksuelle og reproduktive rettigheter, ikke-diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet og helhetlig seksualundervisning. Det er ikke mange land som er tydelige og ekspressive på disse områdene og årets CPD er den viktigste arenaen for å fremme og styrke det videre arbeidet med å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter for alle.

Vi vet at Norge har hatt progressiv politikk på disse områdene. Den må de fortsette å holde høyt både på den nasjonale og den internasjonale agendaen for å fortsatt være en progressiv og viktig stemme.

Kjersti Augland fra SAIH deltar på årets CPD med støtte fra Sex og Politikk.