Nyhet: Fagdag for helsepersonell om eldre og seksuell helse

Nyhet: Fagdag for helsepersonell om eldre og seksuell helse

Foreningen Sex og Politikk er med i et riksdekkende samarbeid om eldre og seksuell helse. Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet og er et samarbeid mellom Likestillingssenteret, KUN, Foreningen Fri og oss i Sex og Politikk.

Nå kan alle norske kommuner melde sin interesse og bestille en egen gratis fagdag rettet mot helsepersonell, der det settes søkelys på eldre voksne og seksuell helse.

Forskning viser at seksualitet forblir en viktig del av livet gjennom alderdommen, og at seksuell tilfredshet er forbundet med sunn og aktiv aldring. Likevel har seksuelle helse for eldre voksne i liten grad vært på dagsorden – verken i samfunnet generelt eller i helsevesenet.

KUN, Likestillingssenteret, FRI og Sex og Politikk samarbeider derfor om et kompetansehevingsprosjekt rettet mot helsepersonell, så vel som mot eldre voksne selv, om eldre voksnes seksuelle helse. Som en del av dette tilbys det en heldags fagdag om tema til ansatte i helse og omsorgstjenester. Deltagelse vil være gratis, men det forventes at kommunen selv stiller med lokaler og bevertning.

Målet med fagdagen er:
  • å gi deltakerne økt kunnskap om betydningen av seksualitet og seksuell helse hos eldre voksne.
  • at deltakerne, gjennom bruk av praksisnære refleksjonsoppgaver og filmer, skal se egen praksis i nytt lys og bidra til å skape endring på egen arbeidsplass.

Målgruppen for fagdagen er alle som jobber med eldre i kommunen, inkludert hjemmesykepleie, sykepleiere, og leger.

Vi oppfordrer til at minst to arbeidstakere pr. arbeidsplass deltar på fagdagen. Dette er for å sikre at ny kunnskap tas i bruk og kommer arbeidsplassen til gode.

Man kan velge mellom fysisk eller digital fagdag.

Fagdagen kan gjennomføres enten som et seks timers fysisk heldagsseminar, eller som to gange tre timers webinar.


Fagdagen vil blant annet inkludere følgende tema:
  • Sex over 60
  • Ansattes rolle
  • Seksuell helse i eldreomsorgen
  • Kommunikasjon med eldre om seksuell helse
  • Likeverdige offentlige tjenester og vern mot diskriminering, med fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold, etniske, religiøse og nasjonale minoriteter, og funksjonsevne.

Kompetansehevingen er prosessorientert, det vil si at det vil bli tilbudt et forberedende nettkurs før fagdagen, og ressurser som kan brukes for å følge opp tema i etterkant. På denne måten vil deltakerne få mest mulig ut av kompetansehevingen.

For å bestille en fagdag for helsepersonell i din kommune, send en epost til silje@lss.no