Ny retningslinje for helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens

Ny retningslinje for helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens

Sex og Politikk gratulerer Norge og Helsedirektoratet med den nye retningslinjen for helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens! Vi ønsker retningslinjen og dens mål for et differensiert, desentralisert og helhetlig helsetjenestetilbud for personer med kjønnsinkongruens velkommen!

Vi gleder oss til at personer med kjønnsinkongruens fra nå av skal

• oppleve bedre tilgjengelighet og lavere terskel for å ta kontakt med helsetjenesten
• få differensierte muligheter i behandlingen
• på grunn av et desentralisert helsetilbud ikke lengre måtte forholde seg til monopolet til Rikshospitalet
• oppleve en tverrfaglig tilnærming med økt kompetanse og forskning og mer brukerinvolvering

Sex og Politikk avventer planen for implementering og ressursbruk, som skal til for å gjøre disse betydelige forbedringene i helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens.

Les mer: