Ny regjeringsplattform: Symbolseier for KrF på abort bidrar til økt skam, ikke færre aborter

Ny regjeringsplattform: Symbolseier for KrF på abort bidrar til økt skam, ikke færre aborter

I den fremforhandlede regjeringsplattformen ble barn, ungdom og voksnes seksuelle rettigheter både taper og vinner.

Mer skam for kvinner som utfører abort

– Sex og Politikk er skuffet over at den nye regjeringsplattformen legger grunnlag for mer og ikke mindre skam rundt det å ta abort og at den flytter valget bort fra den gravide selv. Endringer som gjør det vanskeligere å få gjennomført fosterreduksjon bidrar ikke til et mer inkluderende samfunn eller færre aborter, men til mer skam for de få som gjør den viktige og ofte vanskelige beslutningen, sier daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen.

I den nye regjeringsplattformen til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti innskrenkes den selvbestemte retten til abort. At fosterreduksjon ikke lenger vil være selvbestemt før tolvte uke, men at det lille antallet kvinner det gjelder må møte i nemd, vil være en ytterligere belastning i en allerede krevende og sårbar situasjon.     

– Fosterreduksjon utgjør en marginal del av aborttilfellene i Norge. Det er så sjeldent, og så medisinsk komplisert, at det ikke burde være et politisk spørsmål i det hele tatt. Vi er bekymret for at KrF fikk drevet igjennom denne endringen. Det er mange gode grunner til å utvide retten til abort i Norge, ikke innskrenke den, sier Tor-Hugne Olsen.    

Bedre tilgang til prevensjonsmidler og seksualitetsundervisning fordrer økte midler

– Samtidig er vi glade for at plattformen utvider satsingen på gratis prevensjonsmidler for kvinner opp til 24 år. Dette er en gledelig satsing som er viktig for unges hverdag og for en trygg og positiv tilnærming til seksualitet, sier Tor-Hugne Olsen.

Regjeringsplattformen beholder en satsing på seksualitetsundervisning og erkjenner viktigheten av dette i skole og barnehage. Dette har vært fremhevet eksplisitt i to plattformer på rad uten at særlige midler har blitt satt av. Skal regjeringsplattformen få mening for barn og unge i dag må prioriteringer omsettes i handling. Vi har store forventninger til at dette løftet til barn, unge og undervisere innfris med økte bevilgninger i revidert budsjett for 2019 og med en egen budsjettlinje i 2020 budsjettet.

Økt innsats for overlevende fra seksualisert vold i krig og marginaliserte grupper

Sex og Politikk er glad for den økte satsingen på seksualisert vold i krig og konflikt i regjeringsplattformen gjennom løfte om etablering av et støttefond. Dette har lenge vært en neglisjert side ved konflikt og kriser og er sentralt for at Norges arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter skal bidra til trygghet og muligheter for alle.

Likeledes er vi glad for at det skal utarbeides en strategi for å sikre inkludering av marginaliserte grupper, slik som LHBTIQ-personer og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette vil kunne være et nyttig verktøy for å øke bevisstheten og bygge på de gode erfaringene som mange sivilsamfunnsorganisasjoner har på feltet.

For mer informasjon: 
Tor-Hugne Olsen, daglig leder
Mobil: 488 42 771
E-post: torhugne@sexogpolitikk.no