Ny rapport: Ungdoms perspektiver på voldtekt

Ny rapport: Ungdoms perspektiver på voldtekt

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) og Redd Barna ønsker velkommen til lansering av rapporten, «Den som er med på leken…» Ungdoms oppfatninger om voldtekt, kjønnsroller og samtykke.

Forfatter av rapporten, Silje Berggrav, vil presentere hovedfunn fra rapporten. Deretter vil SNU, sosionom Lisa Arntzen, Karoline Steen Nylander, leder i Press, og Jørgen Lorentzen, mannsforsker og daglig leder av Stiftelsen Hedda, kommentere rapporten.

Til slutt vil vi ha en diskusjon og debatt om hvordan bedre arbeidet for å forebygge voldtekt blant ungdom.

Det blir enkel bevertning.

Påmelding skjer til kaja.hegg@reddbarna.no