Ny rådgiver for organisasjonsutvikling

Ny rådgiver for organisasjonsutvikling

Presentasjon av vår nye medarbeider

Nina Thomson Bakke er ansatt som rådgiver for organisasjonsutvikling hos Sex og Politikk. Stillingen er nyopprettet og vil bidra til organisasjonens videre drift og utvikling. Nina har bakgrunn fra studier innen business og økonomi, med fordypning i bistand og økonomisk utvikling. Hun har tidligere vært trainee i Trainee Sør, og deltatt på to uavhengige utvekslinger gjennom Fredskorpset til Tanzania og Mosambik. Nina har over lengre tid engasjert seg i samfunnsproblemer og menneskerettigheter, og har vært aktiv i Røde Kors, Strømmestiftelsen og støttekomiteen for Vest Sahara. Nylig har hun også startet som frivillig hos informasjonsutvalget til Fellesrådet for Afrika.

I Sex og Politkk har Nina ansvar for administrative oppgaver forbundet med økonomi og organisasjonsutvikling. Arbeidsoppgavene vil være sentrale i oppbyggingen av en ny strategiplan, organisasjonens nye ungdomsorganisasjon, og videreutvikling av nåværende og nye prosjekter.

– Sex og Politikk har de siste årene hatt stor fremgang med sine kampanjer og utdanningstilbudet Uke 6. Organisasjonen er fortsatt liten, men med store ambisjoner for fremtidig vekst. Det blir en spennende tid fremover, med mange utfordringer og nye muligheter for organisasjonens videre utvikling og politiske innflytelse, sier Nina.

Sex og Politikk vil ønske Nina velkommen til oss!