Ny medarbeider hos Sex og Politikk

Ny medarbeider hos Sex og Politikk

Anette Remme er ansatt som fagrådgiver SRHR hos Sex og Politikk.

Anette overtar etter Anja Sletten som er i permisjon. Anette har bakgrunn fra utviklingsstudier og skrev masteroppgave på Senter for Utvikling og Miljø (SUM) om maskulinitet, hiv og vold mot kvinner i Sør-Afrika. Ved siden av studiene var hun ungdomsrepresentant i styret til Det globale fondet for hiv, tuberkulose og malaria, som var en deltidsstilling i LNU. Hun har også vært aktiv i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) gjennom studietiden, og der jobbet med utdanningsbistand, likestilling, LHBT, hiv og ungt lederskap.

I Sex og Politikk skal Anette ha ansvar for internasjonalt arbeid med SRHR. I 2014 vil det innebære mye arbeid opp mot FNs befolkningskommisjons (CPD) 20-års markering av ICPD (International Conference on Population and Development), som fant sted i Kairo i 1994. Her blir det viktig å sikre videre arbeid for seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter i kommisjonen. Viktig er også prosessen med å utarbeide nytt rammeverk for utviklingsmål, da FNs tusenårsmål går ut i 2015. Sex og Politikk vil jobbe for at Norge spiller inn likestilling som et eget mål og at SRHR blir inkludert i det nye rammeverket.

Videre innebærer stillingen som fagrådgiver å jobbe med politisk påvirkning for å sikre god norsk utenrikspolitikk på SRHR og finansiering til for eksempel tilgang på trygg og lovlig abort, prevensjonsmidler, seksualundervisning og tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester.

– Jeg gleder meg til å jobbe for Sex og Politikk, som har vært en god samarbeidspartner i mine tidligere roller i SAIH og LNU. Sex og Politikk er en organisasjon med mye kunnskap og et stort nettverk, hvor jeg ser fram til å kunne dykke enda mer i dybden på SRHR-feltet, lære mye nytt og bidra til nye seire, sier Anette.