Ny medarbeider hos Sex og Politikk

Ny medarbeider hos Sex og Politikk

Nora Mehsen er ansatt som ungdomskoordinator hos Sex og Politikk. Stillingen er nyopprettet og et sentralt ledd i organisasjonens nye ungdomssatsing.

Nora har bakgrunn fra studier innen kjønn, kriminologi og utvikling. For tiden holder hun på med en masteroppgave om et NGO-ledet prosjekt som søker å forebygge seksualisert vold utført av soldater i Den demokratiske republikken Kongo. Ved siden av studiene har hun vært diplomatisk trainee på Den norske ambassaden i Budapest og arbeidet med informasjonsarbeid på FNs regionale informasjonskontor for Vest-Europa (UNRIC) i Brussel. Gjennom en årrekke har hun også vært aktiv i Skeiv Ungdom, blant annet i Internasjonalt Utvalg.

I Sex og Politikk skal Nora ha ansvar for å igangsette aktiviteter knyttet til styrkingen av unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, med mål om å etablere en ungdomsbevegelse tilknyttet organisasjonen. Sentrale arbeidsoppgaver blir å kartlegge det eksisterende nasjonale og internasjonale landskapet på ungdom og SRHR, rekruttering av engasjerte ungdommer til bevegelsen og utvikling av medlemsaktiviteter.

– Det er veldig spennende at Sex og Politikk ønsker å starte opp en ungdomsbevegelse, da ungdomsdeltagelse på dette området er et av de mest brennbare spørsmålene i vår tid. Stillingen jeg nå går inn i fremstår som en gyllen sjanse til å etablere en plattform hvor unge kan bidra til å forme dagens – og morgendagens – seksualpolitikk, sier Nora.