Ny leder av Stortingets SRHR-nettverk

Ny leder av Stortingets SRHR-nettverk

Maren Grøthe (Sp) tar over som leder av Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Sandra Bruflot (H) blir nettverkets nestleder.

11. november ble det nye stortingsnettverket for SRHR konstituert. Nettverket består av stortingspolitikere som er interessert i feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Alle de politiske partiene på Stortinget vil også i kommende periode være representert i nettverket. I nettverket er det enighet om å fortsette å jobbe med nasjonale og internasjonale problemstillinger.

Heidi Nordby Lunde (H) og Kari Elisabeth Kaski (SV) har sittet som leder og nestleder av nettverket den siste perioden, men gir nå stafettpinnen videre. Nordby Lunde og Kaski ble takket for innsatsen med blomster og applaus.

European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights

På møtet deltok også Neil Datta fra EPF, det europeiske parlamentarikernettverket for SRHR. Datta orienterte om situasjonen for SRHR i Europa, med særlig fokus på status i aborttilgang.

På møtet deltok Neil Datta (EPF), Åsmund Aukrust (Ap), Heidi Nordby Lunde (H), Kari Elisabeth Kaski (Sv), Kathy Lie (Sv), Maren Grøthe (Sp), Sveinung Rotevatn (V) og Dag-Inge Ulstein (KrF). Fra Sex og Politikk deltok Tor-Hugne Olsen, Emilie Nordstrøm og Kristine Bjartnes.