Ny internasjonal sekretær

Ny internasjonal sekretær

Are Izquierdo Skjær er ansatt som internasjonal sekretær hos Sex og Politikk. Stillingen er nyopprettet og vil fokusere på Sex og Politikks store konferanser høsten 2015: en erfaringskonferanse om seksualundervisning i oktober og EuroNGOs-konferansen i november.

Are har bakgrunn fra studier innen sosialantropologi med fordypning i statsvitenskap, med spesielt fokus på urfolksrettigheter. Han har tidligere vært aktiv i AIESEC, en internasjonal ungdomsorganisasjon som arbeider innen utdanning, menneskerettigheter og helse. Ved siden av stillingen som internasjonal sekretær er han student innen internasjonale relasjoner ved NMBU. Han har internasjonal erfaring fra utvekslingsopphold i Spania og Bolivia, i tillegg til erfaring som studentpraktikant ved den norske ambassaden i Santiago, Chile. Han har i lengre tid engasjert seg for menneskerettigheter generelt, og urfolks rettigheter spesielt.

– Arbeidet innen SRHR er høyaktuelt da en realisering av disse i stor grad er mangelvare globalt. SRHR, likestilling og seksualundervisning er viktige for styrking av demokrati, rettferdige samfunn og ikke minst økonomisk utvikling. Å kunne arbeide med så dagsaktuelle temaer nasjonalt så vel som globalt er motiverende, og å kunne bidra til økt bevisstgjøring rundt disse er svært givende.