Ny internasjonal seier for skeives rettigheter

Ny internasjonal seier for skeives rettigheter

FN fornyet og styrket torsdag kveld mandatet til viktig menneskerettighetsekspert innen seksuell orientering og kjønnsidentitet.

FNs menneskerettighetsråd vedtok etter lang diskusjon å opprettholde en uavhengig menneskerettighetsekspert på beskyttelse mot vold og diskriminering basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Stryket mandat

Den viktige avstemmingen ble avholdt torsdag og resulterte i at 23 land stemte for, 17 mot og 7 land stemte avholdne. Mandatet representerer en styrking av rollen til den uavhengige FN-eksperten.

I det vedtatte mandatet er det for første gang inkludert kritikk av lovgivning som kriminaliserer likekjønna sex og kjønnsidentitet og oppfordrer stater til å kjempe mot vold og fjerne diskriminerende lovgivning basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Islamske stater ville svekke mandatet

På vegne av et flertall av medlemmene i OIC (organisasjonen av islamske stater) fremmet Pakistan 13 forslag for å svekke mandatet. 12 av disse ble avvist av rådet.

Sex og Politikk har sammen med sin internasjonale organisasjon IPPF (International Planned Parenthood Federation) vært med i forarbeidet som ble initiert av ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) til støtte for fornyelsen av mandatet. Totalt har 1256 ikke-statlige organisasjoner fra 147 land og territorier støttet opp om en kampanje for å fornye mandatet. Det brøt ut stor jubel og gledesscener da avstemmingsresultatet var klart.

– Viktig annerkjennelse fra FN

Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk, var til stede under avstemmingen og  uttryker stor glede over vedtaket.

– Dette vedtaket er en viktig annerkjennelse av den diskriminering og vold som eksisterer mot skeive i hele verden av den viktigste menneskerettighetsmekanismen i FN-systemet, uttaler Olsen.

– Spesielt med tanke på at rådet i denne perioden er sammensatt av mange flere land der det stadig skjer brudd på menneskerettighetene, enn ved forrige gang mandatet var oppe til avstemming, kan dette vedtaket sees på som spesielt bra.

Etter at det første gang ble utarbeidet i 2016, og så fornyet i 2019, har mandatet til den uavhengige eksperten innenfor dette saksområdet fått stadig større støtte blant FNs nasjoner og regioner. Denne gangen var det syv land fra Latin-Amerika som sto bak fornyelsen av mandatet; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico og Uruguay, som i tillegg har fått støtte og fra 60 andre land fra alle FN-regionene i sitt arbeid.

Den uavhengige eksperten vurderer implementeringen av internasjonal menneskerettighetslov ved å være i dialog med stater, og samarbeide med andre FN-organisasjoner og regionale sammenslutninger for å adressere vold og diskriminering.

Fokus på blant annet «konverteringsterapi»

Siden 2016 har verden lært mer om virkningen av kriminalisering av likekjønnede forhold mellom samtykkende voksne, behovet for å juridisk anerkjenne en persons kjønn, barrierene for sosial inkludering og viktigheten av å samle inn data relatert til LHBT-personers liv, skader forårsaket av såkalt «konverteringsterapi» og så videre.

FN-eksperten har også fokusert på det å forhindre diskriminering, og har nylig gjennomført besøk til land som Argentina, Georgia, Mosambik, Tunisia og Ukraina.

Den uavhengige FN-eksperten på beskyttelse mot vold og diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet er oppnevnt av FNs menneskerettighetsråd. Mandatet ble etablert i 2016 og holdes for tiden av Victor Madrigal-Borloz fra Costa Rica.